زنگ فارسی (1)

کتاب فارسی‌تان را باز کنید تا درس امروز را بخوانیم. درس امروز، شعر «جوجه» است.

زنگ فارسی (1)

بچه‌ها سلام!

کتاب فارسی‌تان را باز کنید تا درس امروز را بخوانیم. درس امروز، شعر «جوجه» است.

عزیزانم! شعر را همراه با من بخوانید:

جوجه

من جوجه را گرفتم          او را بوسیده گفتم

جوجه جوجه طلایی         نُوکت سرخ و حنایی

تخم خودت شکستی       چگونه بیرون جستی

گفتا جایم تنگ بود           دیوارش از سنگ بود

نه پنجره نه در داشت      نه کس ز من خبر داشت

دیدم چنین جای تنگ      نشستن آورد ننگ

به خود دادم یک تکان      مثل رستم پهلوان

تخم خود را شکستم      زود بیرون جستم

این زنگ فارسی و این شعر زیبا مربوط به 70 سال پیش بود. زمانی که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های دوست‌داشتنی‌تان، دانش‌آموز کلاس اول دبستان بودند.

سفر کوتاه ما به گذشته و خواندن این شعر قشنگ چه‌‌قدر لذت‌بخش و شیرین بود! از شعر ساده‌ی جوجه یاد گرفتیم که خودباوری همراه با تلاش و سخت‌کوشی همیشه نتیجه‌بخش است.

زنگ فارسی (1)