اهمیت پاسخ به سؤالات تشریحی در آزمون‌ها

در برنامه‌ی راهبردی مقطع دبستان، در هر آزمون، درسی مشخص شده و از آن، سؤالات تشریحی طرح می‌شود.

اهمیت پاسخ به سؤالات تشریحی در آزمون‌ها

در برنامه‌ی راهبردی مقطع دبستان، در هر آزمون، درسی مشخص شده و از آن، سؤالات تشریحی طرح می‌شود. این سؤالات به صورت جداگانه علاوه بر دفترچه‌ی سؤالات در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و زمانی که برای پاسخ دادن به آن‌ها در نظر گرفته شده با زمان دفترچه‌ی سؤالات تستی جداست؛ البته صورت برخی از سؤالات در دفترچه‌ی سؤالات، تستی است. محاسبه‌ی نمره‌ی بخش تشریحی در کارنامه نیز جدا از تراز داوطلب در قسمت تستی است و هیچ گونه تأثیری در کم‌تر یا زیادتر شدن تراز دانش‌آموز ندارد. معمولاً اکثرا دانش‌آموزان علاقه‌ای به پاسخ دادن این قسمت از برنامه‌ی آزمون ندارند و به آن توجهی نمی‌کنند.

در پاسخ به این دسته از دانش‌آموزان باید گفت به همان اندازه که کسب مهارت در تست‌زنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تمرین و کسب مهارت لازم در سؤالات تشریحی هم مهم است. دانش‌آموزی که نتواند به سؤالات تشریحی پاسخ دهد نخواهد توانست به قسمت سؤالات تستی آن درس هم پاسخ دهد و درصد بالایی کسب کند و این نشان می‌دهد که دانش‌آموز، مبحث مورد نظر در آن درس را به طور کامل فرا نگرفته است و به اصطلاح یادگیری‌اش ناقص بوده است و ممکن است نتواند در مدرسه هم نمره‌ی کامل سؤالات را در آن مبحث از آن خود کند؛ بنابراین دانش‌آموز از این طریق می‌آموزد که برای این‌که بتواند در تست‌زنی موفق شود باید ابتدا درس‌ها را به صورت تشریحی فرا بگیرد و به حل تمرینات مختلف بپردازد و پس از تسلط کامل به سراغ حل تست برود.

در آزمون‌ها پاسخ به سؤالات تشریحی را نادیده نگیرید و با پاسخ دادن به آن‌ها نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و یادگیری خود را کامل کنید.

خرید کتاب