تعهد کاری

«تعهد کاری» یا «فعالیت متعهدانه»، کلیدواژه‌ی برتر تمام سخت‌کوش‌های دنیاست.

تعهد کاری

گاهی لازم است برای موفقیت در ساختن آن‌چه در ذهن خود از پیشرفت ترسیم کرده‌اید بیش از حد معمول تلاش کنید. چیزی شبیه این‌که برای رسیدن به مقصد، به جای پیاده‌روی معمولی به دویدن بپردازید و حتی پرواز کنید. گاهی با خارج شدن برنامه‌ی کاری از مسیر عادی آن روبه‌رو می‌شویم و نیاز به تغییر داریم، اما دست زدن به هر تغییر ناچیزی سخت و دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ چه برسد به آن‌که بخواهیم وارد حجم کاری بیش‌تری نسبت به گذشته شویم. حلقه‌ی گمشده کجاست و راه‌حل برتر چیست؟

«تعهد کاری» یا «فعالیت متعهدانه»، کلیدواژه‌ی برتر تمام سخت‌کوش‌های دنیاست. تعهد باعث می‌شود که در قبال مسئولیتی که می‌پذیریم، از تمام تلاش خود بهره بگیریم و در مورد آن به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بپردازیم. وارد عمل شویم و مرحله‌ی اجرا را در پیش بگیریم و این فرایند را تا هر نقطه‌ی دلخواه ادامه دهیم.

تعهد کاری، وارد شدن به مرحله‌ی حرفه‌ای از هر فعالیتی است که در این مرحله، هدف نهایی از حالت عادی خود خارج شده و به یک مأموریت شخصی تبدیل شده است. قطعاً تا زمان نرسیدن به این هدف، مأموریت ناتمام به نظر خواهد رسید. تصمیم‌گیری متعهدانه نیز با تصمیمات معمولی تفاوت‌های زیادی دارد و این نوع از تصمیم به مرحله‌ی اجرا نزدیک‌تر است.

از نقش تعهد در پرداختن به جزئیات و اشتباهات در مسیر انجام فعالیت غافل نشویم. این تعهد اولیه است که انگیزه‌ی توجه به موارد نادرست برای تبدیل شدن به موارد درست را گوشزد می‌کند. همه‌ی کارهای دنیا می‌توانند در هر دو حالت معمولی و متعهدانه انجام شوند؛ مثل همه‌ی امتحان‌های دنیا که می‌توانند با نمره‌ی قبولی و نمره‌ی عالی پشت سر گذاشته شوند. تعهد کاری در فعالیت شخصی همواره به بالاترین میزان بازدهی خواهد انجامید.