تمرکز در جلسه‌ی آزمون یعنی افزایش تراز

گاهی اوقات، دادن شناخت کامل به دانش‌آموز و بزرگ کردن توانایی‌هایش خیلی بهتر از تذکر دادن پیوسته برای آن‌ها مؤثر است.

تمرکز در جلسه‌ی آزمون یعنی افزایش تراز

در جلسه‌ی آزمون داشتن تمرکز مهم‌ترین موضوع است و نیاز است که تمام حواسمان به دفترچه‌ی سؤالات باشد تا در زمان مشخص بتوانیم سؤالات را حل کنیم و هم‌چنین هنگام وارد کردن در پاسخ‌نامه اشتباه نکنیم.

بعد از گذشت دو آزمون متوجه شدم یکی از دانش‌آموزان در جلسه‌ی آزمون توجهش به محیط اطراف است. به کوچک‌ترین صدایی حساس است و به نحوه‌ی نشستن دوستانش سر جلسه و نحوه‌ی پاسخ دادن آن‌ها توجه می‌کند و زیاد صحبت می‌کند. وقتی کارنامه‌اش را بررسی کردم وضعیت درسی‌اش خوب بود و مشخص بود که خوب مطالعه می‌کند ولی در جلسه‌ی آزمون وقت کم می‌آورد. موضوع را با او و پدر و مادرش مطرح کردم.  مادرش گفت که این مشکل در مدرسه و آزمون‌های سال قبل نیز وجود داشته است.

فواید تمرکز در مطالعه و جلسه‌ی امتحان را به او توضیح دادم و از او خواستم که در خانه تمرکز کردن را تمرین کند و سر جلسه به محض این‌که احساس می‌کردم حواسش جای دیگری است یا می‌خواهد صحبت کند او را به یاد قولی می‌انداختم که برای تمرکز کردن داده بود.

پس از چند آزمون توانست این مشکل را حل کند و دیگر برای پاسخ دادن به سؤالات وقت کم نمی‌آورد و حدود 400 نمره میانگین ترازش افزایش یافت. گاهی اوقات، دادن شناخت کامل به دانش‌آموز و بزرگ کردن توانایی‌هایش خیلی بهتر از تذکر دادن پیوسته برای آن‌ها مؤثر است.