اصول و عوامل مؤثر در مطالعه‌ی موفق

انجام هر کاری به آمادگی لازم برای انجام آن کار نیاز دارد و هر چه این آمادگی بیش‌تر باشد آن فعالیت دقیق‌تر و مؤثرتر انجام می‌شود.

اصول و عوامل مؤثر در مطالعه‌ی موفق

1. آمادگی

انجام هر کاری به‌ آمادگی لازم برای انجام آن کار نیاز دارد و هر چه این آمادگی بیش‌تر باشد آن فعالیت دقیق‌تر و مؤثرتر انجام می‌شود. هدف و انگیزه، دو عامل مؤثر در تحریک حضور ذهن داوطلب هستند که وجود هر یک دیگری را تقویت می‌کند؛ به این صورت که هدف، انگیزه ایجاد می‌کند و انگیزه مانند نیروی محرکه‌ای است که داوطلب را در جهت رسیدن به هدف، به فعالیت وامی‌دارد.

2. علاقه

یکی از عوامل بسیار مؤثر بر یادگیری، رغبت و علاقه نسبت به موضوع مورد مطالعه است. اگر مطالعه و یادگیری شما مدام با تمایلات منفی و بی‌رغبتی همراه باشد، بازده یادگیری شما، به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.

3. آموخته‌های گذشته

مطالعه و یادگیری درواقع، جذب و درک اطلاعات نوشته‌شده است. اگر خواننده بتواند اطلاعات جدید خوانده‌شده را با آموخته‌ها و اطلاعات قبلی پیوند بزند، قادر به درک مطلب جدید خواهد بود.

4. دبیر و شیوه‌های تدریس

یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر میزان یادگیری دانش‌آموزان و داوطلبان، دبیران هستند.

5. تمرین و تکرار

اگر مطلبی را که می‌آموزید مرتب مرور کرده و با تمرین و تکرار بر آن مسلط شوید یادگیری مطالب جدید برای شما آسان‌تر خواهد شد.

6. اعتمادبه‌نفس

اعتمادبه‌نفس، مادر موفقیت است. کسانی که اعتماد و اطمینان کافی به خود داشته و با ایمان به موفقیت، کار‌های خود را آغاز می‌کنند و به پایان می‌برند، کم‌تر با شکست مواجه می‌شوند.

7. دقت و تمرکز

دقت و تمرکز دو عامل بسیار مهم برای یک مطالعه‌ی پویا و ثمربخش هستند.