برنامه‌ریزی در 8 اصل

در برنامه‌ریزی درسی کپی‌برداری ممنوع است؛ زیرا برنامه‌ی هر فرد خاص و وی‍ژه‌ی خود فرد است.

برنامه‌ریزی در 8 اصل

اصل اول: عدم کپی برنامه (‌انسان متفاوت، برنامه‌ی متفاوت)

در برنامه‌ریزی درسی کپی‌برداری ممنوع است؛ زیرا برنامه‌ی هر فرد خاص و وی‍ژه‌ی خود فرد است.

اصل دوم: برنامه‌ریزی یک پدیده‌ی زمان‌بر است.

برنامه‌ریزی یک پدیده‌ی زمان‌بر است و یک برنامه‌ریزی صحیح، با گذشت زمان شکل می‌گیرد و کامل‌تر می‌شود. پس باید توجه داشت که همواره اولین برنامه‌ریزی ما مسلماً اشتباه‌ترین برنامه‌ریزی ما خواهد بود و این مسئله هرگز نباید ما را نسبت به اصل برنامه‌ریزی بدبین کرده یا دلسرد کند.

اصل سوم: برنامه‌ریزی هفتگی با کنترل روزانه

واحد مناسب برای برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی هفتگی است. در برنامه‌ی هفتگی متغیر‌های روزانه را باید در نظر گرفت و کیفیت اجرای برنامه و بررسی نظارتی آن باید به صورت هفتگی انجام گیرد.

اصل چهارم: تلفیق درس‌های همان روز و پیش‌خوانی درس‌های فردا

اصل پنجم: اصل یک در میان

در چیدمان فازهای مطالعاتی توصیه می‌شود که قانون یک در میان درس‌های عمومی و اختصاصی رعایت شود.

اصل ششم: اصل اجرا

آن‌چه هر داوطلب برنامه‌ریزی می‌کند، لزوماً با آن‌چه توسط او اجرا می‌شود برابر نیست. در پایان هر بخش مطالعاتی باید مشخص شود که آیا داوطلب توانسته است برنامه‌ی پیش‌بینی‌شده‌ی خود را اجرا کند و آیا مطالعه‌ی او مفید بوده است؟ در تعیین مطالعه‌ی مفید، دو عنوان مورد استناد قرار می‌گیرد: 1. خود فرد و 2. نتایج آزمون

اصل هفتم: اصل تداوم

اصل هشتم: مطالعه‌ی پلکانی

روند افزایش ساعت مطالعه جهت برنامه‌ریزی برای آزمون‌ها باید پلکانی باشد؛ یعنی داوطلبان هرگز نباید برنامه‌ریزی درسی را با ساعت زیاد مطالعه، شروع کنند؛ زیرا ممکن است به دلیل عدم توانایی در اجرای برنامه‌ی پرحجم، دچار یأس و سرخوردگی شوند و به‌اشتباه اصل برنامه‌ریزی درسی را زیر سؤال برده و به آن بدبین شوند. پس بهتر است در شروع برنامه‌ریزی، حجم مطالعه، معقول باشد و به مرور زمان افزایش یابد.