ارزیابی آزمون و خودآموزی

بدون ارزیابی، کاری ناقص انجام داده‌اید. بعد از آزمون شما با سؤالاتی مواجه می‌شوید که پاسخ اشتباه داده‌اید یا نتوانسته‌اید حتی با مطالعه‌ی آن مبحث، پاسخ‌گوی سؤالات باشید.

ارزیابی آزمون و خودآموزی

وقتی شما دو هفته، با تلاش و برنامه‌ریزی مطالعه می‌کنید و با حضور در آزمون، نتیجه‌ی کار را بررسی می‌کنید، زمانی کارتان را تکمیل کرده‌اید که ارزیابی آزمون را انجام دهید.

بدون ارزیابی، کاری ناقص انجام داده‌اید. بعد از آزمون شما با سؤالاتی مواجه می‌شوید که پاسخ اشتباه داده‌اید یا نتوانسته‌اید حتی با مطالعه‌ی آن مبحث، پاسخ‌گوی سؤالات باشید.

لازم و ضروری است که این سؤالات را با نگارش خودتان در دفتر خودآموزی یادداشت کنید و با تکرار، مطالب ناقص را کامل کنید و به مرور زمان، به حد کافی مسلط شوید.