آزمون گواه، آزمونی بی‌بهانه

اگر منابع تستی مورد استفاده‌ی دانش‌آموز منابع دست‌اول نباشد، دانش‌آموز می‌تواند با سؤالات آزمون گواه و شواهد، با نمونه‌سؤالات استاندارد آشنا شود.

آزمون گواه، آزمونی بی‌بهانه

از آزمون 24 مهر به بعد در دفترچه‌ی سؤال گروه‌های کنکوری سؤال‌های شاهد (گواه) طرح شده است (برای 2 درس و هر درس 10 سؤال) که اولاً پاسخ‌گویی به آن‌ها اجباری است، ثانیاً نمره‌ی آن مجزا از سؤالات طراحی‌شده در کارنامه آورده می‌شود.

طرح آزمون گواه و شواهد برای کنکوری‌های عزیز می‌تواند محاسن زیر را به همراه داشته باشد:

اگر منابع تستی مورد استفاده‌ی دانش‌آموز منابع دست‌اول نباشد، دانش‌آموز می‌تواند با سؤالات آزمون گواه و شواهد، با نمونه‌سؤالات استاندارد آشنا ‌شود.

2. دانش‌آموز می‌تواند سطح مطالعاتی خود را در فاصله‌ی دو هفته با سؤالات استاندارد بسنجد. اگر در تحلیل آزمون متوجه شد که نمی‌تواند به این نوع سؤالات به درصد دلخواه جواب دهد، باید شیوه‌ی یادگیری خود را مورد بازبینی قرار دهد. تحلیل این سؤالات، بعد از هر آزمون باید برای دانش‌آموز تحلیلی بی‌بهانه باشد.   

  • دانش‌آموز در هر آزمون به تعدادی نمونه‌سؤال کنکور سراسری و سؤالات استاندارد با سرعت عمل و دقت خاص برای یک آزمون واقعی پاسخ می‌دهد؛ پس می‌تواند در کنترل حالات روحی و شبیه‌سازی فضای آزمون سراسری به دانش‌آموز کمک کند.

  • با توجه به جامعه‌ی آماری بالای دانش‌آموزان کانونی  شرکت‌کننده در آزمون‌ها، دانش‌آموز با توجه به نمره‌ی به‌دست‌آمده در سؤالات آزمون گواه و شواهد می‌تواند جایگاه خود را در این نوع سؤالات در بین رقبا بسنجد.