نسخه‌ی جدید کتاب آبی

نسخه‌ی جدید کتاب آبی 30 سال کنکور با ویرایش عالی و دسته‌بندی مطالب از استانداردترین منابع مطالعاتی برای دانش‌آموزان کنکوری به شمار می‌آید.

نسخه‌ی جدید کتاب آبی

نسخه‌ی جدید کتاب آبی 30 سال کنکور با ویرایش عالی و دسته‌بندی مطالب از استانداردترین منابع مطالعاتی برای دانش‌آموزان کنکوری به شمار می‌آید.

افزودن ویژگی‌های خاص به این کتاب که شامل 1850 تست (1200 تست شناسنامه‌دار شامل سؤالات کنکور و 650 تست آزمون‌های مختلف) است، باعث پوشش کامل مطالب از هر مبحث شده است؛ به طوری که به ازای هر سؤال کنکور، از هر مبحث 120 سؤال با دیدگاهی متفاوت طرح شده است. هم‌چنین دارای لوح فشرده‌ای با 2000 سؤال است که مختص کسانی است که مایل‌اند در هر مبحث، بیش از 120 تست کار کنند. این لوح‌ها شامل 120 فیلم 3 دقیقه‌ای هستند و داوطلب در هر زمان دسترسی کامل به فیلم آموزشی هر مبحث دارد. این کتاب ویژگی‌هایی چون درخت دانش در ابتدای هر فصل را دارد که شامل تقسیم و پیوستگی مطالب با دسته‌بندی و جداسازی کامل است و میزان تسلط فرد را گام به گام نشان می‌دهد. پاسخ‌نامه‌ی آن نیز با جواب‌های تشریحی و راه‌حل‌های مختلف همراه با درس‌نامه‌ی هر فصل شامل نکات کلیدی و اساسی است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود داوطلب اطمینان پیدا کند که با استفاده از این کتاب، مسیر را به‌خوبی طی خواهد کرد و نتیجه‌ی مطلوب را به دست خواهد آورد.