بازه/ معادله/ نامعادله - آموزش نکته با مثال

ریاضی

بازه، معادله و نامعادله از مفاهیم پایه‌ای درس ریاضی هستند که برای یادگیری دیگر مبحث‌ها لازم هستند.

در مطلب پیوست روش حل نامساوی های لگاریتمی آموزش داده شده است.

نویسنده : میلاد منصوری

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب