تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام موسی کاظم (ع) در شهرستان بهار

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام موسی کاظم (ع) در شهرستان بهار

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام موسی کاظم (ع) در شهرستان  بهار

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان نمونه دولتی امام موسی کاظم (ع) در شهرستان بهار از توابع استان همدان را تجهیز نمود. آقای معراج عربی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1387 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 155 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 13قفسه کتابخانه و 10 میز مطالعه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 65/000/000 ریال ( 6 میلیون و 500 هزار تومان) می باشد که 50/000/000 ریال(5 میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 15/000/000 ریال(1 میلیون و 500 هزار  تومان) نیز از سوی آقای ساغرچی نماینده بنیاد در شهرستان بهار پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 367 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام موسی کاظم (ع) در شهرستان  بهار

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان امام موسی کاظم (ع) در شهرستان  بهار