پوسیدگی دندان فراگیرترین بیماری نسل

امروزه پوسیدگی دندان به عنوان فراگیرترین بیماری نسل بشر شناخته شده است.

پوسیدگی دندان فراگیرترین بیماری نسلدکتر مهیار شهبازی مقدم متخصص دندانپزشکی ترمیمی در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص لزوم توجه به سلامت دهان و دندان بیان کرد: ما متخصصین دندان پزشکی ترمیمی همانند همه دندانپزشکان در مسیر سلامت دهان و دندانهای افراد جامعه گام برمی داریم ، ولی رسالت ما به سبب تخصصی که داریم سنگین تر است.

 وی ادامه داد : یعنی درمان فراگیرترین بیماری نسل بشر یعنی پوسیدگی دندانی و عواقب ناشی از آن به مسئولیت ما و همه کسانی که در این رشته فعالیت میکنند میافزاید و در نتیجه  ما میباید فراتر و تخصصی تر از سایر رشته های دندانپزشکی در این زمینه فعالیت کنیم. 

 شهبازی اظهار کرد: سلامتی بیمار یعنی سلامتی جسمی و سلامتی روانی که در زمینه سلامتی جسمی در حوزه دهان و دندان و جهت دسترسی به نتایج خوب در رشته دندانپزشکی ترمیمی می باید درمانهایی مطابق با آخرین پروتکل های درمانی روز را انجام دهیم.

وی افزود: است که بدون آسیب یا با کمترین آسیب به بیمار به نتایج درمانی مناسب برسیم و همچنین در زمینه پیشگیری ، پروتکل هایی مثل  CAM BRAدر مورد بررسی ریسک پوسیدگی در بیمار و درمان برمبنای آن باید در نظر گرفته شود. و همچنین بسیارمطلوب است که همه درمانها

 انجام گیرند.

این متخصص دندانپزشکی ترمیمی همچنین عنوان کرد:  در شاخه تامین سلامت روانی بیمار نیز دندانپزشکی ترمیمی یکی از مهمترین نقش ها را در ایجاد لبخند و کمک به بهداشت روانی بیماران ایفا می کند که آنهم میباید بر مبنای MID انجام پذیرد.

منبع :