آموزش همگانی راهی برای حفاظت در برابر پرتوها

در جوامع پیشرفته رسانه‌ها و مراکز درمانی و دانشگاه‌ها و مدارس مدام در حال آموزش نحوه حفاظت در برابر پرتوها هستند.

آموزش همگانی راهی برای حفاظت در برابر پرتوها

کرامت حافظی کارشناس رادیولوژی در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص عدم آگاهی پزشکان از عوارض اشعه ایکس بیان کرد : هم اکنون بسیاری از پزشکان کشور از میزان خطرات و جدی بودن عوارض اشعه ایکس اطلاع کافی و دقیق ندارند چرا که در دروس آنها فقط به صورت اشاره وار به این مباحث بسیار مفصل پرداخته شده است.

وی ادامه داد: مثلا اکثرا نمیدانند که یک سی تی اسکن شکم معادل 400 تصویر گرافی قفسه سینه پرتودهی به بیمار دارد و یا اطلاع ندارند که یک گرافی کمر معادل 75 برابر یک تصویر قفسه سینه پرتودهی به بیمار دارد، دانستن این اطلاعات دقت معاینه بالینی را بالا برده و از درخواستهای غیر ضروری پرتودهی به بیماران و تحمیل هزینه فراوان به بیماران جلوگیری میکند.

حافظی اظهار کرد: این مهم نشان میدهد که باید در آموزش پزشکی و آموزش مخاطرات و حفاظت رادیولوژی به کلیه پزشکان و کادر درمانی بازنگری جدی شود، چرا که عدم این بازنگری دز اشعه دریافتی جامعه را بالا میبرد و این بالا رفتن میزان پرتوگیری اشعه جامعه به معنی افزایش سرطان و بیماری های وابسته به اشعه در کشور ما خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم ارتقا دانش حفاظت در برابر پرتوها برای عموم جامعه اضافه کرد: در جوامع پیشرفته رسانه ها و مراکز درمانی و دانشگاه ها و مدارس مدام در حال آموزش نحوه حفاظت در برابر پرتوها هستند، مثلا افراد جوامع پبشرفته میدانند که  همراه بیمار نباید وارد اتاق دستگاه رادیولوژی و سی تی اسکن شود و اگر لازم شد همرا بیمار حضور داشته باشد باید روپوش سربی بپوشد و به هشدارهای آموزشی مراکز تصویربرداری پزشکی دقت کند.

ا

ین کارشناس پرتو شناسی افزود: آگاهی جامعه خود نقش کنترلی دارد به عنوان مثال یک بیمار آگاه به پزشک اصرار نمیکند که تصاویر بیشتر رادیولوژی و یا سی تی اسکن های غیر ضروری برای او درخواست کنند. همینطور یک بیمار آگاه با ورود به بخش های رادیولوژی و سی تی اسکن و پزشکی هسته ای به کارشناس تاکید میکند که از وسایل و دستور العمل های حفاظتی به نحو مطلوب برای او استفاده کند.

منبع :