بهبودی سیستم سلامت با مهندسی سیستم سلامت

کارشناس مهندسی صنایع بر اجرای مهندسی سیستم سلامت برای بهبود توسعه سلامت در نظام پرستاری تأکید کرد.

بهبودی سیستم سلامت با مهندسی سیستم سلامت

محمد مهدی سپهری دکتری مهندسی صنایع در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مهندسی سیستم‌های سلامت به عنوان یک رشته جدید از سال 1392 آغازشده و تعدادی از دانشجویان در حوزه‌ی سیستم‌های سلامت با این عنوان پایان نامه‌هایی در حوزه بهداشت و درمان ارائه دادند.

سپهری با اشاره به ‌ازدحام بیماران و انتظارات بیش از حد آن ها بیان کرد: 10تا 20 دقیقه زمانی است که هر بیمار برای مراجعه به بیمارستان نیاز دارد اما به علت تعداد زیاد مراجعه کنندگان و کاهش تعداد پرستاران باید مدت‌ها منتظر دریافت خدمات پزشکی باشند.

سپهری با اشاره به این که رشته‌ی مهندسی سلامت برای بهبودی هرچه بهتر در سیستم سلامت است، اظهار کرد: در حوزه‌ی مهندسی سیستم‌ها تمام تمرکز و هدف برای شناسایی مشکلات بالقوه سیستم سلامت، ارائه راه حل‌های کارآمد و اثربخش، استفاده از روش‌های پیشرفته، تحقیق در عملیات برای کمک به تصمیم گیری بهتر، شناسایی، استفاده از ابزارها، کاربرد های مهندسی صنایع، استفاده از انفورماتیک سلامت به عنوان ابزارهای اساسی ایمنی موثر و مقرون به صرفه است.

منبع :