چرا دانش‌آموزان برخی از سوالات عربی را پاسخ نمی‌دهند؟

دانش‌آموزان برخی از تست‌های ترجمه، تست‌های تحلیل صرفی و اعراب و تشکیل را در درس عربی کنار می‌گذارند

چرا دانش‌آموزان برخی از سوالات عربی را پاسخ نمی‌دهند؟

 دانش‌آموزان برخی از تست‌های ترجمه، تست‌های تحلیل صرفی و اعراب و تشکیل را در درس عربی کنار می‌گذارند و از خیر تاثیر آن در ترازشان به‌راحتی می‌گذرند، اما وقتی از آن‌ها می‌پرسیم چرا؟ می‌گویند این تست‌ها در محدوده ی اطلاعاتی که امسال به‌دست آورده‌ایم و مطالبی که معلّممان تدریس کرده‌ نیست، پس راهی نداریم جز این‌که آهی بکشیم و سراغ سوالات بعدی برویم!

خدمت این دسته از دانش‌آموزان باید عرض کنیم که عربی، یک زبان است و تمام مطالب آن به‌هم پیوسته اند، پس باید همواره اطلاعات پایه‌ای خود را به آموخته‌های جدیدتان افزوده و در حافظه داشته باشید، (همان‌طور که شما پس از افزایش دایره‌ی لغاتتان در زبان انگلیسی، نمی توانید بگویید زمان گذشته‌ی ساده را فراموش کردم!) پس اگر شما هم از این دسته دانش‌آموزان هستید، از همین امروز:

1) جزوه و کتاب‌های درسی عربی سال‌های قبل خود را پیدا کنید!

2) هر نکته‌ای را که در تست ها دیدید و فهمیدید که فراموششان کرده‌اید، سراغش را از جزوه‌های سال‌های قبل بگیرید!

(مثلا در تحلیل صرفی فراموش می‌کنید که چرا این فعل از باب "افتعال" است یا چرا این اسم معرب نیست،  به سرعت سراغ کتاب درسی اول دبیرستان‌تان بروید.)