طراحی سیستم رشد نوعی بلور در جهت تولید هارمونیک دوم آن

محققان دانشکده فیزیک و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان طی یک طرح پژوهشی موفق به طراحی سیستم رشد جهتمندی برای رشد بلور پتاسیم دی هیدروژن فسفات موسوم به KDP در جهت تولید هارمونیک دوم آن شدند.

طراحی سیستم رشد نوعی بلور در جهت تولید هارمونیک دوم آن

به گزارش سرویس علمی ایسنا، داوود معروفی، مسؤول مرکز مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با اعلام این خبر گفت: این طرح توسط دکتر حمید رضاقلی پور دیزجی، عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان و فاطمه براتی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک این دانشگاه و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در اداره کل مالکیت صنعتی و ثبت اختراع به شماره 86641 به ثبت رسید.

دکتر رضاقلی پور در توضیح این اختراع گفت: در این طرح، سیستم رشد جهتمندی برای رشد بلور KH2PO4 موسوم به KDP در جهت تولید هارمونیک دوم آن طراحی شده است.

وی ادامه داد: برای این منظور با در نظر گرفتن زاویه‌ تولید این هارمونیک در بلور KDP، این سیستم طوری طراحی شده است که در حین رشد، شرایط برای رشد بلور KDP در جهت مورد نظر فراهم شود و از رشد آن در سایر جهات ممانعت به عمل آید، به این ترتیب بلور رشد یافته قادر خواهد بود هرگاه نوری با بسامد خاص به آن بتابد، علاوه بر نور ورودی، نوری با نصف طول موج نور ورودی (هارمونیک دوم) را تولید و از خود خارج کند.

محقق طرح خاطرنشان کرد: در روش‌های معمول، قطعه مورد نظر در بلوری با ابعاد بزرگ برش داده می‌شود، اما در این روش از اتلاف ماده جلوگیری می‌شود.

رضاقلی پور تصریح کرد: در پژوهشکده لیزر و اپتیک سازمان انرژی اتمی، تست اصلی روی نمونه انجام شده، به طوری‌که نور لیزر 1064 نانومتر (Nd:YAG) به بلور رشد یافته تابانیده شد و خروجی آن که نور سبز رنگ است، مشاهده شد.

منبع :