سنگ بزرگ زندگی را بشناسید

یک کارشناس مدیریت زمان برای عده‌ای از دانش‌آموزان در حال سخنرانی بود و برای تفهیم موضوع، مثالی آورد که برای همیشه در ذهنشان باقی بماند.

سنگ بزرگ زندگی را بشناسید

یک کارشناس مدیریت زمان برای عده‌ای از دانش‌آموزان در حال سخنرانی بود و برای تفهیم موضوع، مثالی آورد که برای همیشه در ذهنشان باقی بماند.

همان طور که رو در روی دانش‌آموزان نشسته بود گفت: «بسیار خوب! وقت امتحان است.»

سپس یک کوزه‌ی دهان‌گشاد را از زیر میز برداشت و روی میز گذاشت. پس از آن تعدادی قلوه‌سنگ که هر کدام به اندازه‌ی یک مشت بود، با دقت در درون کوزه چید. وقتی کوزه پر شد و هیچ سنگی در آن جا نگرفت از آن‌ها پرسید: «آیا کوزه پر است؟»

همه با هم گفتند: «بله»

او گفت: «واقعا؟» سپس یک سطل شن از زیر میز بیرون آورد و درون کوزه ریخت؛ سپس کوزه را تکان داد تا دانه‌های شن فضای خالی بین سنگ‌ها را پر کند و دوباره سؤال کرد که آیا کوزه پر است. این بار کلاس یک گام جلوتر بود و یکی گفت: «احتمالاً نه!»

او سطل ماسه‌ای را درون کوزه ریخت و ماسه‌ها بین شن و قلوه‌سنگ‌ها قرار گرفتند. دوباره سؤال خود را مطرح کرد و این بار منتظر پاسخ نشد. در این هنگام یک پارچ‌ آب درون کوزه ریخت تا کوزه‌ لب‌ریز شود. سپس گفت: «چه کسی می‌تواند بگوید نکته‌ی سؤال در چیست؟»

یکی از دانش‌آموزان مشتاق گفت: «این به ما نشان می‌دهد هر چه‌قدر هم که برنامه‌ریزی فشرده باشد اگر واقعاً سخت تلاش کنیم همیشه می‌توان کارهای بیش‌تری در آن بگنجانیم.» اما در جواب پاسخ منفی شنید. نکته‌ی سؤال این بود که اگر سنگ‌های بزرگ را اول از همه درون کوزه نگذارید دیگر هیچ وقت فرصت پرداختن به آن‌ها را نخواهید یافت.

سنگ‌های بزرگ زندگی شما کدام‌ها هستند؟

به یاد داشته باشید که ابتدا سنگ‌های بزرگ زندگی‌تان را در اولویت بگذارید؛ در غیر این صورت هیچ گاه به آن‌ها دست نخواهید یافت.