پنجره‌های شکسته را تعمیر کنید

پنجره‌های شکسته را زود تعمیر کنید تا این ضعف سطحی و ظاهری به پایه و اساس ساختمان وجودی شما سرایت نکند.

پنجره‌های شکسته را تعمیر کنید

ساختمانی خالی از سکنه در کنار یک خیابان پر رفت و آمد را در حالی که شیشه‌ی یکی از پنجره‌هایش شکسته است تصور کنید. اگر پنجره، ظرف مدت کوتاهی تعمیر نشود عابران این پیام را دریافت می‌کنند که کسی نگران ساختمان نیست. پس شیطنت‌ها شروع می‌شود و پنجره‌های سالم ساختمان نیز مورد هدف قرار می‌گیرد و شکل ساختمان به کلی عوض می‌شود و ادامه‌ی این روند منجر به ورود حیوانات موزی و زباله و... می‌شود و آثارش از حالت سطحی به حالت عمقی نفوذ می‌کند.

توصیف فوق خلاصه‌ای از یک نظریه‌ به نام «پنجره‌ی شکسته» است.

پنجره‌های شکسته‌ی شما کجای کار شما هستند؟

وقتی یک روز درس نمی‌خوانید، قسمت مربوط به آن روز در دفتر برنامه‌ریزی را خالی می‌گذارید. این جای خالی اولین پنجره‌ی شکسته است. از نظر شما با یک روز درس نخواندن آسمان به زمین نیامده و شما به شروع روندی که پیش آمده واقف نشده‌اید. وقتی شما درصدد جبران آن برنیایید دوستان، خانواده و حتی خودتان اجازه می‌دهید یک روز دیگر را بدون درس خواندن رها کنید و این گونه اجازه داده‌اید شیشه‌ی بعدی هم بشکند.

ادامه‌ی این روند باعث می‌شود تا درس نخواندن برای‌تان عادی شود. حالا اگر در مدرسه یا سر آزمون نمره‌ی بدی بگیرید از نظر شما اشکالی ندارد؛ زیرا درس نخوانده بودید و از خودتان انتظاری نداشته‌اید. ببینید به همین ‌سادگی ظاهر شما از یک دانش‌آموز سخت‌کوش به یک دانش‌آموز بی‌انگیزه و ضعیف تبدیل شده است. با تکرار نمره‌های بد و عادی شدن آن‌ها در یک چشم به هم زدن به پایان سال تحصیلی نزدیک می‌شوید ولی هیچ کدام از درس‌ها را آن گونه که باید مطالعه نکرده‌اید و احتمالاً باید یکی دو درس را برای شهریورماه نگه دارید. این‌جاست که می‌فهمید چه‌قدر عمیق آسیب دیده‌اید و راه بازگشت چه‌قدر سخت و طولانی است.

پنجره‌های شکسته را زود تعمیر کنید تا این ضعف سطحی و ظاهری به پایه و اساس ساختمان وجودی شما سرایت نکند.

خرید کتاب