راه رسیدن به موفقیت (2) (نویسندگان نوجوان)

محمدجواد خوش‌خواهش، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی یادگیری مداوم نوشته است.

راه رسیدن به موفقیت (2) (نویسندگان نوجوان)

محمدجواد خوش‌خواهش، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی یادگیری مداوم نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


از شرایط لازم برای موفقیت در هر زمینه‌ای «یادگیری مداوم» است. از سلامت جسمانی خود به بهترین نحو ممکن مراقبت کنید. نیرو و نشاط صبحگاهی برای موفقیت در مدرسه ضروری است. برای نتیجه‌گیری اهداف کوتاه‌مدت روزانه‌تان «زمان خاص» تعیین کنید. هر زمان می‌تواند مثبت واقع شود، به شرط آن‌که به ضریب رشد بالا منجر شود و به پیشرفت ختم شود.

وقتی خدا بخواهد برای شما هدیه‌ای بفرستد آن را در مشکلی می‌پیچد. هر چه مشکل بزرگ‌تر باشد، هدیه هم بزرگ‌تر است. هر وقت احساس ترس کردید، شجاعت را با شجاعانه عمل کردن در خود رشد و پرورش دهید.

کلید موفقیت در این است که ابتدا هدف را تعیین کنید و آن گاه طوری عمل کنید که گویی امکان شکست وجود ندارد.

هر تجربه‌ای را به یک تجربه‌ی آموزنده تبدیل کنید. در هر ناامیدی و شکست، به دنبال درسی باارزش باشید.