راه رسیدن به موفقیت (1) (نویسندگان نوجوان)

محمدجواد خوش‌خواهش، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی مدیریت زمان نوشته است.

راه رسیدن به موفقیت (1) (نویسندگان نوجوان)

محمدجواد خوش‌خواهش، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی مدیریت زمان نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


مدیریت زمان به معنای برنامه‌ریزی کردن، جای دادن هر چیز به جای خود در حوزه‌ی زمان و تلاش در جهت رسیدن به هدف است. برنامه‌ریزی یعنی در هر ساعت و هر دقیقه از روز چه کاری را باید انجام دهیم تا حرکت ما به سوی هدف، شتاب داشته باشد. کسی که برنامه‌ریزی می‌کند، می‌داند که نقاط ضعف‌ و قوتش چیست. برای رفع موانع و کمبود‌ها‌ و نداشته‌های خود برنامه دارد. همین طور برای تقویت داشته‌ها‌ و توانایی‌هایش تلاش می‌کند.

کشیدن پا روی زمین، حرکت بدون انرژی، چشم‌های خسته و بی‌حال و خواب‌آلود، غرغر کردن، بیهوده گفتن به زمین و زمان، پوشیدن لباس‌هایی که همواره اعتراض به دنبال دارد و ظاهری که نشان از بی‌نشاطی است، نشان‌دهنده‌ی نداشتن مدیریت بر خود و زمان است. مدیریت به معنای اداره کردن، برنامه‌ریزی و حرکت در راستای آن برنامه به سوی هدف است.