چرا هدف؟ چرا برنامه‌ریزی؟ (نویسندگان نوجوان)

محمدرضا کیانی، کلاس نهم از رودسر این مقاله را درباره‌ی اهمیت هدف و برنامه‌ریزی نوشته است.

چرا هدف؟ چرا برنامه‌ریزی؟ (نویسندگان نوجوان)

محمدرضا کیانی، کلاس نهم از رودسر این مقاله را درباره‌ی اهمیت هدف و برنامه‌ریزی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


هدف:

قبل از داشتن یک برنامه‌ی کامل باید یک هدف داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف تلاش و کوشش بسیار کنیم. ما باید خودمان را باور کنیم و با اعتمادبه‌نفس واقعی، هدف خود را به مرحله‌ی اجرا درآوریم. برای هدف‌گذاری ابتدا باید تمام جوانب را در نظر بگیریم تا بتوانیم بهترین هدف را انتخاب کنیم. با هدف می‌شود به آینده فکر کرد و برای آن برنامه‌ریزی کرد.

با هدف و به دنبال آن برنامه‌ریزی، ترس از این‌که در آینده چه اتفاقی می‌افتد بی‌معناست و می‌توان پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد.

برنامه‌ریزی:

برنامه‌ریزی پلی به سوی موفقیت است. اگر انسان در زندگی با برنامه پیش برود، هیچ گونه استرس و نگرانی برای او پیش نمی‌آید. برای شروع هر کاری ابتدا باید برنامه‌ریزی داشته باشیم تا بتوانیم آن کار را به پایان برسانیم. در درس خواندن هم همین طور است. باید یک برنامه‌ی دقیق داشته باشیم. با برنامه‌ریزی در سه پروسه‌ی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌توان شاهد تأثیر شگرف آن در موفقیت بود.

یکی از راه‌های برنامه‌ریزی درست و مهم‌ترین ابزار، دفتر برنامه‌ریزی است. تکمیل دفتر برنامه‌ریزی با منطق صحیح و مدیریت روزانه‌ی آن و اهمیت دادن به صفحه‌ی 182 باید در اولویت برنامه‌ریزی درسی باشد.