به مطالعه‌ی منظم عادت کنیم (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی عادت به مطالعه‌ی منظم نوشته است.

به مطالعه‌ی منظم عادت کنیم (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی عادت به مطالعه‌ی منظم نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.

دوستان گرامی!

فرایند یادگیری و آموزش و تحصیل علم، فن و ادب، به عنوان یکی از فرایند‌های کیفی، در تمام جوامع شناخته شده است. تحصیل علوم مختلف اعم از علوم عقلی و نقلی یعنی علوم تجربی، ریاضی و  علوم انسانی باعث ارتقای علم در وجود انسان‌ها با دیدگاه‌ها و نگاه‌های مختلف می‌شود. آموختن، مطالعه و یادگیری مانند یک منبع نورانی است که راه را از بی‌راهه نمایان می‌کند. این در کانون یعنی برنامه‌ی راهبردی.

قطعاً این برنامه‌ی کامل، شما را در انتخاب بهترین‌ها، چه از نظر مادی یا معنوی، به‌خوبی هدایت خواهد کرد.

با تحصیل و مطالعه‌ی دقیق برای رسیدن به یک هدف والا، انسان‌ها در جوامعی که زندگی می‌کنند به فرهیختگی، گذشت، ایثار، رعایت حقوق همدیگر، نشاط و بالندگی و از همه مهم‌تر رشد و بالندگی فکری خواهند رسید.