پله پله تا موفقیت گام برداریم (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر اینن مقاله را درباره‌ی اهمیت آزمون‌های برنامه‌ای نوشته است.

پله پله تا موفقیت گام برداریم (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر اینن مقاله را درباره‌ی اهمیت  آزمون‌های برنامه‌ای نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


رسیدن به موفقیت یک امر تدریجی است. نباید انتظار داشته باشیم با شروع سال تحصیلی و شرکت در آزمون‌های اول مانند 3 آزمون پروژه‌ی دوم به یک تراز بالا برسیم و آن را آخر کار بدانیم.

برای رسیدن به موفقیت باید پله پله گام برداریم. تلاش، اراده، دقت، توجه به امکانات ویژه‌ای که در کانون فراهم کرده است و در نظر گرفتن توانایی‌های مطالعه از جمله‌ی مهم‌ترین این گام‌هاست.

باید بدانیم هر شکستی مقدمه‌ای برای پیروزی است.