نوروز 96

درمان یادگیری ناقص

یادگیری‌های ناقص را رها نکنید و اجازه ندهید صورت مسئله پاک شود؛ زیرا اگر آن‌ها رها شوند به مرور انباشته خواهند شد.یادگیری‌های ناقص را رها نکنید و اجازه ندهید صورت مسئله پاک شود؛ زیرا اگر آن‌ها رها شوند به مرور انباشته خواهند شد و با توجه به مرتبط بودن مباحث به یکدیگر حتی ممکن است یادگیری مباحث دیگر را با دشواری همراه سازد و به مرور، زمان شما برای بهبود آن‌ها کم و کم‌تر شود. این خود موجب آن می‌شود که نتوانید آن‌ها را با حوصله برطرف کنید. پس برای درمان یادگیری‌های ناقص دست به کار شوید و گام‌های زیر را محکم و استوار بردارید.

یک) شناسایی درس‌ها و مباحثی که در آن‌ها یادگیری ناقص داشته‌اید.

دو) شناسایی دلایل به وجود آمدن نقص‌ها و چالش‌ها در یادگیری

سه) شناسایی راه‌حل‌هایی متناسب با علت به‌وجودآورنده‌ی یادگیری ناقص

چهار) اقدام در جهت بهبود یادگیری

مثلثات از رياضي دوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس اختصاصی دوم دبیرستان)
دبیر : محمد صادق روحانی