تمرکز و نقش آن در افزایش ساعت مطالعه

ساعت مطالعه‌ی بالا و خوب خواندن، رضایتی وصف‌ناشدنی با خود به همراه دارد که شعفی جانانه را احساس خواهید کرد.

تمرکز و نقش آن در افزایش ساعت مطالعه

ساعت مطالعه‌ی بالا و خوب خواندن، رضایتی وصف‌ناشدنی با خود به همراه دارد که شعفی جانانه را احساس خواهید کرد.

هفته‌ها صبح روز آزمون مثال همیشه، دفتر برنامه‌ریزی یکی از دانش‌آموزان ساعی خود را بررسی می‌کردم. به طور متوسط روزانه 12 ساعت مطالعه می‌کرد. با دید بلندمدتی که در خود و دانش‌آموزانم برای پاسخ‌دهی به تلاش‌هایشان ایجاد و تقویت کرده‌ام، آزمونی را برای رصد نتیجه‌ی زحماتش مشخص کردیم. آزمون موعود فرا رسید و من برای مشاوره و مشاهده‌ی نتیجه‌ی کار، لحظه‌شماری می‌کردم. عصر آزمون در کمال ناباوری نتیجه‌ی مشاهده‌شده با هدف‌گذاری‌مان فاصله داشت. او را دعوت به آرامش کردم و به گفت‌وگو نشستیم. در میان صحبت‌هایش متوجه خلأهای کارش شدیم و بزرگ‌ترین چالشی که بعد‌ها در میان اغلب دانش‌آموزانم آن را مشاهده کردم عدم تمرکز بود که به‌سادگی می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد و رضایت حاصل از خوب و با کیفیت درس خواندن را چشید. فقط کافی است برای متمرکز  بودن حال خوب و عشق به کاری که انجام می‌دهید داشت. در این صورت ناخودآگاه محیط مناسب مطالعه را انتخاب می‌کنید، تلفن همراه را از خود دور می‌کنید، بهترین موقعیتی را که بهترین یادگیری را دارید شناسایی می‌کنید و هنگام مطالعه و یادگیری از گوش دادن به موزیک اجتناب می‌کنید و مواردی از این دست. امیدوارم همیشه مطالعه را با عشق و علاقه انجام دهید تا رضایت واقعی را احساس کنید.