دوقلوهای افسانه‌ای

دوقلوهای افسانه‌ساز داستان ما تمرین کردن تست‌های استاندارد و مطالعه کردن مباحث است.

دوقلوهای افسانه‌ای

دوقلوهای افسانه‌ساز داستان ما تمرین کردن تست‌های ‌استاندارد و مطالعه کردن مباحث است. این دو کنار یکدیگر دست به دست هم می‌دهند و نتیجه‌ای خواستنی را رقم می‌زنند. بسیار دیده‌ام که عده‌ای از دانش‌آموزان فقط به یکی از این دو تکیه می‌کنند و امید به بهترین شدن دارند. بسیار می‌شنوم که دانش‌آموزان می‌گویند در فرصت دو هفته برای آزمون وقت نکرده‌اند که تست تمرین کنند. توجه داشته باشید که رها کردن یکی از آن‌ها مثل انجام دادن کار ناتمام است؛ زیرا اگر شما ساعت مطالعه‌ی مطلوبی داشته باشید و مباحث مرتبط با آزمون را فقط بخوانید، آن‌گاه می‌توانید فقط به درصد و تعداد محدودی از سؤالات پاسخ دهید و اگر بدون مطالعه‌ی کافی و درک مطالب به سراغ تست‌ها و تمرینات بروید، آن‌گاه حاصلی جز سردرگمی در میان تیپ‌های ‌مختلف سؤالات ندارید.

در همین ابتدای سال تحصیلی مراقب برنامه‌ای که برای دوقلو‌های ‌افسانه‌ای می‌ریزید باشید و مطمئن باشید که یکدیگر را رها نمی‌کنند.