تصمیم کبری

شما هم از علاقه به ارتباطات‌تان در شبکه‌های اجتماعی دست نکشید و البته به برنامه‌های‌تان نیز برسید.

تصمیم کبری

چندی پیش با یکی از دانش‌آموزانم ملاقاتی داشتم. پس از آن‌که با او صحبت کردم متوجه شدم از خودش ناراضی و ناراحت است؛ زیرا علاقه‌ی بسیار زیادی به تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی دارد. او گفت هنگام مطالعه تلفن همراهش در کنارش است و فقط برای پاسخ به یک پیام اقدام می‌کند؛ اما به قول خودش چشم بر هم می‌زند بیش از یک ساعت از زمانش رفته است و فقط ناراحتی‌اش برای او باقی می‌ماند؛ چون هم زمان قابل برگشت نیست و هم از برنامه‌اش عقب می‌افتد. با هم به صحبت ادامه دادیم و درنهایت تصمیم گرفت که هنگام مطالعه، تلفنش را در کنارش قرار ندهد و در طول روز به تعداد کنترل‌شده تلفنش را بررسی کند. اکنون پس از دو هفته، او خوشحال‌تر است.

شما هم از علاقه به ارتباطات‌تان در شبکه‌های اجتماعی دست نکشید و البته به برنامه‌های‌تان نیز برسید. تلفن و وسایل ارتباطی‌تان را در خارج از محل مطالعه‌تان قرار دهید و در طول روز به تعداد و مدت‌زمان محدود آن‌ها را بررسی و پاسخ دهید. حتی‌الامکان به روابط ضروری‌ بپردازید. درنهایت تصمیم با شماست. شما هم می‌توانید کبری باشید.