به هدفم رسیدم

دانش‌آموزی به نام غزل را در میان دانش‌آموزانم دارم. غزل از ابتدای آزمون‌های تابستان به من و گروهم پیوست و در آزمون‌های کانون ثبت نام کرد.

به هدفم رسیدم

دانش‌آموزی به نام غزل را در میان دانش‌آموزانم دارم. غزل از ابتدای آزمون‌های تابستان به من و گروهم پیوست و در آزمون‌های کانون ثبت نام کرد. صحبت‌های روزهای آغازین را به‌خوبی خاطرم هست که پر بود از شایدها، سردرگمی‌ها و ناامیدی‌ها.

در روزهای پایانی شهریورماه در مورد وضعیت تابستان او صحبت می‌کردیم و برای پروژه‌ی جدید هدف‌گذاری می‌کردیم متوجه موضوع بسیار جالب و زیبایی در صحبت‌های غزل شدم. غزل می‌دانست که چه می‌خواهد و قرار است به کجا برسد و چه انجام دهد. ذهنش بسیار روشن و شفاف شده بود و سردرگمی در صحبت‌هایش نبود و دقیقاً می‌دانست چه چیزی در پیش دارد و آن را مدیون برنامه‌ی راهبردی می‌دانست. جالب‌تر آن‌که خودش نیز متوجه این موضوع شده بود و با خوشحالی می‌گفت: «در تابستان به آن‌چه می‌خواستم رسیدم و بزرگ‌ترین دستاوردم را با توجه به تازه‌وارد بودنم در کانون به دست آوردم.» تبریک به غزل و تمام آن‌هایی که در تابستان به آن‌چه می‌خواستند رسیدند.