زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (4)

دقیقاً مشابه هر فعالیت رایج دیگری، گروه‌بندی و انجام فعالیت‌های گروهی نیازمند تنوع و غیر یکنواخت بودن است.

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (4)

همه‌ی مربیان مسائل بسیاری را در زمینه‌ی پروژه‌های گروهی برای یادگیری بهتر و مزایای آن آموخته‌اند. همکاری و تعامل به‌سادگی باعث ارتقای سطح کیفی یادگیری شده و این عامل به عنوان یک مهارت مهم در زمینه‌ی آموزش پذیرفته شده است. معمولاً موانع بسیار ناچیزی در مقابل این‌که فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان اثربخش باشد وجود دارد؛ زیرا فعالیت‌های گروهی همواره راهی به سوی یادگیری بهتر بوده است.

با وجود این، چالشی که فراروی مربیان قرار دارد عدم تمایل دانش‌آموزان به کار گروهی نیست، بلکه این است که چگونه این فعالیت‌ها هدفمند و مؤثر باشد. تعاملِ تعداد زیادی از اعضا در یک گروه، همان گونه که به افزایش یادگیری منجر می‌شود، گاهی با پایین آوردن میزان هماهنگی و انضباط، موجب دور شدن از هدف اولیه‌ی ترسیم‌شده در ابتدای بازه‌ی آموزشی می‌شود.

راهنمایی‌های زیر تلاش می‌کند تا ایده‌های جدیدی برای اثربخش شدن فعالیت‌های گروهی ارائه دهد. فعالیت‌هایی که همه‌ی ما خاطرات لذت‌بخشی از انجام آن‌ها در ذهن داریم.

گروه‌بندی تصادفی نیازمند ارائه‌ی توضیح است:

در برخی از موارد ایجاد گروه‌ها به صورت انتخابِ تصادفی اثربخش خواهد بود. غیر قابل پیش‌بینی بودنِ اعضای یک گروه، گاهی موجب می‌شود تا اعضا برای رسیدن به هدف و مهارت مشترک، کوشش دوچندان داشته باشند؛ اما این گروه‌بندی تصادفی به‌‌خصوص در کلاس‌هایی که دانش‌آموزانِ آن سابقه‌ی دوستی و آشنایی دیرینه دارند، نیازمند تشریح و توضیح ماهیت کار است. ممکن است دانش‌آموز بدون دریافتن علت این گروه‌بندی تصادفی، تا پایان پروژه از کنار هم قرار نگرفتن اعضای مورد انتخاب خودش ناراضی باشد. نقش این نارضایتی را در کم‌اثر بودن فعالیت گروهی دست‌کم نگیرید.

همیشه از یک شیوه‌ی یکسان برای گروه‌بندی استفاده نکنید:

دقیقاً مشابه هر فعالیت رایج دیگری، گروه‌بندی و انجام فعالیت‌های گروهی نیازمند تنوع و غیر یکنواخت بودن است. دانش‌آموزان باید یاد بگیرند تا با تغییرات و تفاوت‌ها هماهنگ شده و آن‌ها را مدیریت کنند. بخش‌های فراوانی در مراحل مختلف یادگیری وجود دارد که دانش‌آموزان باید بر روی آن کار کنند. گروه‌بندی یکسان برای یک بازه‌ی زمانی طولانی مانند کل سال تحصیلی، دقیقاً نقطه‌ی مقابل این پویایی و هماهنگی با تغییرات است. تقسیم یکسان افراد در گروه‌ها با الگوی مشابه، قطعاً اهداف آموزشی مقدماتی را در طولانی‌مدت پوشش نخواهد داد.

روش‌های گوناگونی برای تشکیل دادن گروه‌ها وجود دارد و هر روش برای محقق کردن هدفی خاص قابل دسترسی است. تغییر دادن روش چینش اعضا در هر گروه، به شما و دانش‌آموزان اجازه خواهد داد تا دامنه‌ی گسترده‌تری از مهارت‌ها و تکالیف را تجربه کنید و قطعاً افزایش دامنه‌ی کاربرد مهارت‌ها، در تقویت آن‌ها نقش مؤثری خواهد داشت.