زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (2)

اگر فعالیت گروهی به گونه‌ای است که افراد باید علاوه بر زمان حضور در مدرسه، دسترسی بیش‌تر و طولانی‌تری با یکدیگر داشته باشند، این امکان را فراهم کنید.

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (2)

همه‌ی مربیان مسائل بسیاری را در زمینه‌ی پروژه‌های گروهی برای یادگیری بهتر و مزایای آن آموخته‌اند. همکاری و تعامل به‌سادگی باعث ارتقای سطح کیفی یادگیری شده و این عامل به عنوان یک مهارت مهم در زمینه‌ی آموزش پذیرفته شده است. معمولاً موانع بسیار ناچیزی در مقابل این‌که فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان اثربخش باشد وجود دارد؛ زیرا فعالیت‌های گروهی همواره راهی به سوی یادگیری بهتر بوده است.

با وجود این، چالشی که فراروی مربیان قرار دارد عدم تمایل دانش‌آموزان به کار گروهی نیست، بلکه این است که چگونه این فعالیت‌ها هدفمند و مؤثر باشد. تعاملِ تعداد زیادی از اعضا در یک گروه، همان گونه که به افزایش یادگیری منجر می‌شود، گاهی با پایین آوردن میزان هماهنگی و انضباط، موجب دور شدن از هدف اولیه‌ی ترسیم‌شده در ابتدای بازه‌ی آموزشی می‌شود.

راهنمایی‌های زیر تلاش می‌کند تا ایده‌های جدیدی برای اثربخش شدن فعالیت‌های گروهی ارائه دهد. فعالیت‌هایی که همه‌ی ما خاطرات لذت‌بخشی از انجام آن‌ها در ذهن داریم.

فاصله و دسترسی را فراموش نکنید:

اگر فعالیت گروهی به گونه‌ای است که افراد باید علاوه بر زمان حضور در مدرسه، دسترسی بیش‌تر و طولانی‌تری با یکدیگر داشته باشند، این امکان را فراهم کنید. دور بودن محل زندگی هم‌گروهی‌ها، مانع مهمی در وجودِ دسترسی خارج از مدرسه است و این عدم دسترسی در کیفیت کار گروهی تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت.

نگران تفاوت انتخاب‌های‌تان نباشید:

تشکیل دادن گروه، یکی از مهم‌ترین تجربه‌های آموزشی هر دانش‌‌آموز برای رسیدن به یادگیری اشتراکی است. شاید شما بخواهید با ارائه دادن تمرینات و تکالیف کم‌تر آغاز به کار کنید و این فعالیت گروهی را به عنوان لحظاتی ارزشمند در ارائه‌ی آموزش‌های پیش رو مد نظر قرار دهید. بدون شک همه‌ی دانش‌آموزان، گرایش‌هایی شخصی در تشکیل دادن گروه دارند که ممکن است با گرایش‌های شما به عنوان مربی متفاوت باشد. این تفاوت فرصت سودمندی برای بهتر کردن نوع مشارکت‌های گروهی است. باید ضمن شناسایی این تفاوت‌ها، تا حد ممکن در جهت کاهش میزان تفاوت‌ها گام بردارید. نیازمندیم تا به دانش‌آموزان، مشارکت مؤثر با همتایانشان را آموزش دهیم. شناخت گرایش‌های شخصی دانش‌آموزان برای تشکیل گروه، ما را به هدف آموزشی‌مان از انجام فعالیت‌های گروهی نزدیک‌تر خواهد کرد.

به علایق مشترک توجه داشته باشید:

به عنوان یک مربی، غالباً می‌توانیم علاقه‌مندی‌های مشترک و مهارت‌ها را با تمام تفاوت‌های‌شان شناسایی کنیم. قطعاً در میان این علاقه‌مندی‌ها و مهارت‌ها، فصل مشترک‌هایی وجود دارد. گاهی اوقات خود دانش‌آموزان به دلایل مختلف از شناختن این علاقه‌مندی‌های مشترک غافل می‌شوند. گروه‌بندی پیشنهادی مربی می‌تواند این امکان را فراهم کند تا در صورت لزوم، روابط میان دانش‌آموزان، محکم‌تر و صمیمی‌تر شود. دانش‌آموزان را بر اساس علاقه‌های مشترکشان در یک گروه قرار دهید. نتایج این گروه‌بندی ممکن است شما و خود دانش‌آموزان را شگفت‌زده کند.


منبع :

خرید کتاب