به مناسبت روز جهانی نابینایان

امروز روز من است و هدف‌هایم برای آینده‌ام مشخص. بارها زمین خوردم و برخاستم؛ اما هیچ وقت ناراحت نشدم.

به مناسبت روز جهانی نابینایان

قلبم مسیر را روشن کرد


امروز روز من است و هدف‌هایم برای آینده‌ام مشخص. بارها زمین خوردم و برخاستم؛ اما هیچ وقت ناراحت نشدم. همیشه تکیه بر این عصای سفید ندادم. روزهای من به‌سختی می‌گذشت. بعضی شب‌ها از درد، آرام می‌گرفتم. برنامه‌ام برای آینده از همان روز اول مشخص بود. من هم هدف‌گذاری می‌کردم. برنامه‌ریزی می‌کردم برای چگونه سپری کردن. سپری کردنِ روز و شب‌هایی که هیچ وقت نمی‌دیدمشان. زمان‌های مطالعه‌ام را با تیک تیکِ ساعت کنترل می‌کردم. دستان پر از مهرِ و محبت پدر و مادرم را همیشه بر سرم لمس می‌کردم. هیچ وقت در تنهایی‌ام از خدا برای چشمانم شکایت نکردم. زیبایی‌ام را در قلبم دیدم. قلبی پر از نورِ خدا. قلبی که به جای چشمانم، مسیر را برایم روشن کرد. آرزوهایم را با خدا تقسیم کردم. مسیر امروز من موفقیت در درس‌هایم و کنکور بود. مسیرِ ساختن آینده‌ای روشن به دست من؛ دستی که هیچ وقت تکیه بر عصای سفید نکرد و همیشه در دست خدا بود.

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی همه‌ی دانش‌آموزان نابینا را بورسیه می‌کند. این اتفاقی است که منجر به کسب نتایج شگفت‌انگیز توسط آن‌ها در کنکور می‌شود. هر سال بخش ویژه‌ای از جشن نخبگان کنکور به این دانش‌آموزان و موفقیتشان اختصاص دارد.

خرید کتاب