پیوند خانه و مدرسه جدانشدنی است

روزهای پایانی مهر است و آغاز هفته‌ی پیوند اولیا و مربیان. خانه، مدرسه‌ی اول و خانواده اولین معلم دانش‌آموز است.

پیوند خانه و مدرسه جدانشدنی است

به مناسبت هفته‌ی پیوند اولیا و مربیان

روزهای پایانی مهر است و آغاز هفته‌ی پیوند اولیا و مربیان. خانه، مدرسه‌ی اول و خانواده اولین معلم دانش‌آموز است. با آغاز سال تحصیلی جدید و حضور دانش‌آموز در خانه‌ی دوم یعنی مدرسه، نقش اولیا در پیگیریِ روند تحصیلی دانش‌آموز پررنگ‌تر می‌شود.حضور اولیا در مدرسه برای پیگیریِ عملکرد دانش‌آموز بسیار مهم و کلیدی است.

حمایت همه‌جانبه اولیا در ایجاد یک بستر مناسب برای داشتن مطالعه‌ای مفید و منظم در خانه و هم‌چنین حمایت روحی و روانی، به رابطه‌‌ای دوستانه و نزدیک با دانش‌آموز منجر خواهد شد. این موضوع از سنین کودکی اهمیت دارد و منجر به کسب نمره‌ی خیلی خوب در امتحانات مدرسه خواهد شد.

دانش‌آموز در کانون به عنوان خانه‌ی سوم، برای تکمیل موفقیتش با یک همراه همیشگی، یعنی برنامه‌ی‌ راهبردی گام برمی‌دارد. پدر یا مادر با حضور خود در روزهای آزمون و پیگیری نحوه‌ی عملکرد، به دانش‌آموز انگیزه می‌دهند. اولیا در برنامه‌ریزی روزانه و سپس شناخت روحیه‌ی فرزند خود در خصوص انجام تکالیف، در تهیه و تکمیل منابع مهم کانون، هم‌چنین حضور در جلسات مهم مانند جلسات پنج‌‌نفره و تماس‌های تلفنی با پشتیبان می‌توانند تأثیر بسزایی داشته باشند.

وقتی دانش‌آموز حضور اولیا را در کنار خود احساس می‌کند،  در مقابله با آسیب‌های اجتماعی واکنش نشان می‌دهد و قدرت «نه» گفتن پیدا می‌کند.

این جمله را فراموش نکنیم که «پشت هر دانش‌آموز موفق یک اولیای پیگیر است.»