روز زیبایی از جنس آینده

یک روز خوب گذشت؛ روز شکوفه‌‌ها و گل‌های زندگی ما پدرها و مادرها.

روز زیبایی از جنس آینده

یک روز خوب گذشت؛ روز شکوفه‌‌ها و گل‌های زندگی ما پدرها و مادرها. شانزدهم مهر روز جهانی کودک، روزی که باید دیده‌ها را خوب گشود و این فرشتگان کوچک را با دقت بیش‌تری نگریست و فرصتی مناسب است تا افق بهتری برای حل مسایل و مشکلات کودکان باز کنیم. کودکان موهبتی الهی هستند که خود منشأ نعمت‌های بی‌شمار دیگری به شمار می‌روند. بچه‌ها سکانداران کشتی فردای این مرز و بوم هستند. تشویق کودک از بهترین شیوه‌های تربیتی است. تشویق با ایجاد انگیزه، راه را برای موفقیت باز می‌کند. امیدوارم این فرشته‌های کوچک ما روزبه‌روز شکوفاتر شوند تا بتوانیم گل‌های زیبایی برای بوستان آینده‌ی این کشور پرورش دهیم. تقدیم به تمام کودکان خوب و پرتلاش ایران‌زمین.