گام اول: برنامه‌ریزی

چگونه می‌توان یک برنامه‌ریزی خوب انجام داد و به آن عمل کرد؟

گام اول: برنامه‌ریزی

چگونه می‌توان یک برنامه‌ریزی خوب انجام داد و به آن عمل کرد؟

برنامه اگر خوب طراحی شده باشد و ویژگی‌های زیر را داشته باشد حتماً قابل اجرا خواهد بود، منوط به این‌که شما هم نسبت به آن برنامه متعهد باشید:

برنامه واقع‌بینانه تنظیم شده باشد:

1. یعنی شما آن‌چه را در برنامه قرار می‌دهید با توجه به توانایی‌ها و زمانتان باشد نه این‌که ایده‌آلی برنامه‌ریزی کنید که اگر بخواهید آن را اجرا کنید فراتر از زمان باشد.

2. با توجه به این‌که برنامه از چه نوعی است مثلاً درسی و... ممکن است موقتاً بعضی کارها را کم یا حذف کنید؛ مثل زمانی که امتحان دارید و تلویزیون نمی‌بینید. در آن، تمام برنامه‌های زندگی‌تان را قرار دهید ولی به تناسب.

3. در این برنامه به اندازه‌ای که نیاز دارید استراحت کنید تا بتوانید انرژی کافی دریافت کنید.

4. در فواصل مطالعه،‌ چند دقیقه‌ای استراحت کنید. بهتر است بعد از هر 45 دقیقه مطالعه، 5 دقیقه استراحت کنید.

5. باید انعطاف‌پذیر باشد؛ یعنی در هفته جای خالی در برنامه داشته باشید تا اگر نتوانستید قسمتی از برنامه را اجرا کنید وقت خالی وجود داشته باشد که بتوانید برنامه‌ی عقب‌افتاده را جبران کنید.

6. درنهایت این‌که خود را ملزم کنید تا تحت هر شرایطی آن را اجرا کنید.