خلاصه‌نویسی کنید (3)

خلاصه‌هایی را که بعد از مرور زمان اهمیت کمی پیدا می‌کنند حذف کنید.۶- خلاصه‌هایی را که بعد از مرور زمان اهمیت کمی پیدا می‌کنند حذف کنید.هنگام مطالعه‌ی مطالب خلاصه‌نویسی‌شده که حاوی خطوط اصلی و پیامدهای مهم است، ممکن است پی به کم‌اهمیت بودن مطالبی ببریم که در زمان خلاصه‌نویسی مهم جلوه کرده‌اند یا به علت گذشت زمان و مرور مطالب، اهمیت اولیه را ندارند؛ بنابراین این نکات را حذف کنید.

۷- ترجیحاً از خلاصه‌‌نویسی در برگه‌های پراکنده و بدون صحافی خودداری کنید؛زیرا با گذر زمان حجم یادداشت‌ها افزایش خواهد یافت و ترتیب آن‌ها به هم خواهد خورد که یافتن و مرتب کردن آن‌ها زمان و انرژی زیادی می‌طلبد و کاری خسته‌کننده است. می‌توانید از یک سررسید قدیمی یا دفترچه‌ی یادداشت با اندازه‌ی مناسب برای این منظور استفاده کنید. نوشتنتاریخ خلاصه‌بردارینیز کمک شایانی برای زمان مرور خلاصه‌ها و جلوگیری از به‌هم‌ریختن آن‌ها می‌کند.

۸- سعی کنید هر روز زمانی (مثلاً ۱ ساعت) را برای مرور خلاصه‌ها اختصاص دهید؛ زیرا هر چه فاصله‌ی بین مرور‌ها بیش‌تر شود، مطالب دیرتر به یادتان می‌آید.

مرور مباحث نیم سال اول
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم ریاضی )
دبیر : مجید بیانلو