راه رسیدن به هدف را بدانید

کافی است شما در هر حال و همیشه مطابق برنامه‌ی راهبردی حرکت کنید و شیوه‌ی مطالعه‌ی هر درس را با راهنمایی پشتیبان خود پیدا کنیید.

راه رسیدن به هدف را بدانید

بارها و بارها تکرار کرده‌ایم که مهم‌ترین اتفاق برای رسیدن به موفقیت، داشتن هدف است. ما یک هدف عالی را انتخاب کرده‌ایم ولی صرفاً داشتن یک هدف، کافی نیست. دقت کنید که لازم است ولی کافی نیست.

در گام بعد باید به دنبال این باشیم که راه رسیدن به هدف چیست. مزیت کانونی‌ها در این است که آن‌ها برنامه‌ی راهبردی دارند و خیلی راحت مسیر برای‌شان حاضر و آماده است.

کافی است شما در هر حال و همیشه مطابق برنامه‌ی راهبردی حرکت کنید و شیوه‌ی مطالعه‌ی هر درس را با راهنمایی پشتیبان خود پیدا کنید. اکنون شما فقط یک قدم با موفقیت فاصله دارید و آن هم «تلاش زیاد» است.