شروعی خوب مقدمه‌ای است برای پیروزی

در اکثر مواقع همان کسانی در آخر مسیر موفق هستند که با برنامه‌ای دقیق و حساب‌شده و با انرژی شروع به حرکت کرده‌اند.

شروعی خوب مقدمه‌ای است برای پیروزی

در اکثر مواقع همان کسانی در آخر مسیر موفق هستند که با برنامه‌ای دقیق و حساب‌شده و با انرژی شروع به حرکت کرده‌اند.

شروع خوب یعنی چه؟

شروع خوب یعنی این‌که ابتدا بهترین برنامه‌ی ممکن برای خود را پیدا کنیم؛ یعنی در همان ابتدا بهترین منابع خوب را با مشورت پشتیبان تهیه کنیم؛ یعنی یاد بگیریم چگونه کیفیت و کمیت مطالعه‌ی خود را بالا ببریم؛ یعنی هدف خود را تعیین کنیم و از همان ابتدا تمام تلاش خود را برای رسیدن به هدف خود به کار گیریم.

به یاد داشته باشید اگر در نقطه‌ی استارت خوب شروع کردید شما همانی خواهید بود که قله‌ی موفقیت را زودتر فتح خواهید کرد.

خرید کتاب