تأثیر میزان خواب بر یادگیری

در جوامع امروزی وجود ابزارهای الکترونیکی جدید و گوناگونی که در اختیار بچه‌ها قرار داده شده است باعث اختلال در میزان ساعت خواب آن‌ها شده است.

تأثیر میزان خواب بر یادگیری

در جوامع امروزی وجود ابزارهای الکترونیکی جدید و گوناگونی که در اختیار بچه‌ها قرار داده شده است باعث اختلال در میزان ساعت خواب آن‌ها شده است.

دانشمندان تحقیقات بسیار مختلفی در خصوص ارتباط بین ساعت خواب بچه‌ها و میزان یادگیری آن‌ها انجام داده‌اند و تقریباً همگی به یک نتیجه‌ی مثبت و یکسان دست پیدا کرده‌اند که کاهش ساعت خواب یا حتی دیر خوابیدن تأثیر مستقیمی در کاهش سطح یادگیری دانش‌آموزان خواهد داشت؛ زیرا با کاهش ساعت خواب تنظیم طبیعی دستگاه‌های بدن به هم خورده و نظم خود را از دست می‌دهند؛ درنتیجه باعث می‌شود توانایی مغز در یادگیری مطالب کاهش پیدا کند.

لازمه‌ی کنترل ساعت خواب دانش‌آموزان، همکاری اولیا با آن‌هاست؛ مثلاً تعیین ساعت دقیق برای زمان خواب، تعیین زمان استفاده از وسایل بازی مانند گوشی، لپ‌تاپ و تعیین زمان مناسب با توجه به حجم درس‌ها برای مطالعه‌ی به موقع؛ درنتیجه با برنامه‌ریزی اولیا و همکاری دانش‌آموزان، آن‌ها خواهند توانست ساعت خواب خود را تنظیم کرده و به موقع بخوابند و در زمان مدرسه میزان یادگیری خود را به حداکثر ممکن برسانند.

خرید کتاب