تکنیک‌ها را جدی بگیرید

نتیجه‌ی شما در آزمون به میزان و شیوه‌ی مطالعه‌ی شما بستگی دارد ولی استفاده از تکنیک‌ها باعث بهتر شدن نتیجه و کاهش نگرانی شما خواهد شد.

تکنیک‌ها را جدی بگیرید

نتیجه‌ی شما در آزمون به میزان و شیوه‌ی مطالعه‌ی شما بستگی دارد ولی استفاده از تکنیک‌ها باعث بهتر شدن نتیجه‌ و کاهش نگرانی شما خواهد شد. شما می‌‌توانید با هدف‌گذاری قبل از آزمون و تلفیق تکنیک‌ها سر جلسه، آزمون را در اختیار بگیرید.

قبل از آزمون، هدف‌گذاری چندتا از 10‌تا را تعیین کنید تا بدانید که در آزمون قرار است به چند سؤال پاسخ دهید و به چند سؤال پاسخ ندهید. درواقع این هدف‌گذاری به شما فرصت می‌دهد که تستی را که نمی‌دانید یا شک دارید نزنید و این کار باعث کاهش استرس شما خواهد شد. سر جلسه‌ی آزمون با توجه به هدف‌گذاری چندتا از 10‌تای خود می‌‌توانید نحوه‌ی پاسخ‌گویی به سؤالات را به 3 دسته تقسیم کنید:

  • سؤالاتی که می‌‌توانید به آن‌ها پاسخ دهید.

  • سؤالاتی که می‌‌توانید به آن‌ها پاسخ دهید ولی هم دشوارند و هم وقت‌گیر.

  • سؤالاتی که نمی‌توانید به آن‌ها پاسخ دهید.

دسته‌ی اول را پاسخ دهید، از دسته‌ی دوم که وقت‌گیر هستند بگذرید و در کنارش علامت «×» بگذارید و دسته‌ی سوم سؤالات را کنار بگذارید و علامت «-» را در کنار آن ثبت کنید. با این کار تکنیک × و - را با هدف‌گذاری چندتا از 10‌تا تلفیق کرده‌اید. حاصل این کار، زمان اضافه‌ از هر درس است که تکنیک زمان‌های نقصانی نام دارد؛ یعنی از هر درس مدت‌زمانی را ذخیره کرده‌اید. از فرصت زمان‌های نقصانی می‌‌توانید در مرور سؤالات آزمون و حل سؤالات وقت‌گیری که در کنارشان علامت «×» گذاشته‌اید استفاده کنید. با اجرای این روش آزمون را حساب‌شده و با برنامه به اتمام می‌‌رسانید. به همین سادگی می‌‌توانید روش‌ها را اجرا کنید، ولی روش‌ها را جدی بگیرید.