اراده‌ی پولادین و جسم سالم

هر عضوی از بدن برای تقویت شدن، نیاز به تمرین دارد. زمانی که یک چشم فرد دچار تنبلی می‌شود، چشم دیگر او را می‌بندند تا چشم تنبل به کار گرفته شود و توانایی خود را بازیابد.

اراده‌ی پولادین و جسم سالم

هر عضوی از بدن برای تقویت شدن، نیاز به تمرین دارد. زمانی که یک چشم فرد دچار تنبلی می‌شود، چشم دیگر او را می‌بندند تا چشم تنبل به کار گرفته شود و توانایی خود را بازیابد.

مغز انسان نیز از این قاعده مستثنی نیست. شما برای مطالعه و درس خواندن به یک مغز قوی نیاز دارید. پس دست به کار شوید. به مغزتان تمرین دهید. جدول، پازل، نوشتن یک بازه‌ی عددی از آخر به اول در زمانی کوتاه، مکعب روبیک و... راه‌های جالب، ساده و در عین حال سرگرم‌کننده‌ای هستند که این کار را برای‌تان انجام می‌دهد.

گاهی رژیم غذایی خاصی برای بهبود یک اختلال یا بیماری می‌تواند جایگزین داروهای شیمیایی شود. اجازه دهید غذاهای دریایی هم‌زمان قلب و مغز شما تقویت کند.

انگیزه‌ی پولادین شما به یک جسم سالم نیاز دارد!