کار با برنامه نویسی سی شارپ(قسمت دوم)

محیط کدنویسی جایی است که ما کدها را در آن تایپ می‌کنیم. کدها در محیط کدنویسی به صورت رنگی تایپ می‌شوند در نتیجه تشخیص بخشهای مختلف کد را راحت می‌کند.

کار با برنامه نویسی سی شارپ(قسمت دوم)

حال می خواهیم شما را با محیط کد نویسی آشنا کنیم. در این قسمت برنامه نویسی را شروع می‌کنیم پس دانش‌آموز گرامی اگر سوالی در ارتباط با این مطالب یا از درس برنامه نویسی در آزمونها دارید مطرح کرده تا در اسرع وقت به آن پاسخ داده شود.  

محیط کدنویسی جایی است که ما کدها را در آن تایپ می کنیم. کدها در محیط کدنویسی به صورت رنگی تایپ می شوند در نتیجه تشخیص بخشهاي مختلف کد را راحت می کند.

نکته: همه فایلهاي داراي کد در سی شارپ داراي پسوند cs.هستند.

namespace MyFirstProgram

    class Program       

}      

       ()static void Main              

}            

          ;("!System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials                  

       {             

 {      

ساختار یک برنامه در سی شارپ

مثال بالا ساده‌ترین برنامه اي است که شما می توانید در سی شارپ بنویسید. هدف در مثال بالا نمایش یک پیغام در صفحه نمایش است. هر زبان برنامه نویسی داراي قواعدي براي کدنویسی است.

اجازه بدهید هر خط کد را در مثال بالا توضیح بدهیم.

  در خط اول فضاي نام (namespace) تعریف شده است که شامل کدهاي نوشته شده توسط شما است و از تداخل نامها جلوگیري می کند.

در خط دوم آکولاد ( } ) نوشته شده است. آکولاد براي تعریف یک بلوك کد به کار می رود. سی شارپ یک زبان ساخت یافته است که شامل کدهاي زیاد و ساختارهاي فراوانی می باشد. هر آکولاد باز ( } ) در سی شارپ باید داراي یک آکولاد بسته ( {)  نیز باشد. همه کدهاي نوشته شده از خط 2 تا خط 10 یک بلوك کد یا بدنه فضاي نام است.

در خط 3 یک کلاس تعریف شده است. درباره کلاس‌ها در فصل‌هاي آینده توضیح خواهیم داد. در مثال بالا کدهاي شما باید در داخل یک کلاس نوشته شود. بدنه کلاس شامل کد هاي نوشته شده از خط 4 تا 9 می باشد.

خط 5 متد Main یا متد اصلی نامیده می شود. هر متد شامل یک سري کد است که وقتی اجرا می‌شوند که متد را صدا بزنیم. درباره متد و نحوه صدا زدن آن در قسمتهای بعدي توضیح خواهیم داد. متد Main نقطه آغاز اجراي برنامه است.

این بدان معناست که ابتدا تمام کدهاي داخل متد  Main و سپس بقیه کدها اجرا می شود. متد  Main و سایر متدها دارای آکولاد و کدهایی در داخل آنها می باشند و وقتی کدها اجرا می شوند که متدها را صدا بزنیم.

نکته: هر خط کد در سی شارپ به یک سیمی‌کولن ( ; )ختم می شود. اگر سیمی‌کولن در آخر خط فراموش شود برنامه با خطا مواجه می شود.

مثالی از یک خط کد در سی شارپ به صورت زیر است :

 ;("!System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials

 این خط کد پیغام !Welcome to Visual C# Tutorials را در صفحه نمایش نشان می دهد. از متد ()WriteLine براي چاپ یک رشته استفاده می شود.

یک رشته گروهی از کاراکترها است که به وسیله دابل کوتیشن (“) محصور شده است. مانند "!Welcome to Visual C# Tutorials"

نکته: همیشه به یاد داشته باشید که سی شارپ به بزرگی و کوچکی حروف حساس است. یعنی به طور مثال  man و MAN در سی شارپ با هم فرق دارند.

ذخیره پروژه و برنامه

براي ذخیره پروژه و برنامه می توانید به مسیر File > Save All  بروید یا از کلیدهاي میانبر Ctrl+Shift+S استفاده کنید.

منبع :

همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری