تحلیل آزمون 24 مهر 94 صنایع شیمیایی

در این بخش تحلیل ازمون 24 مهر 94 با نکات تحلیلی آمده است که بیانگر میانگین درصد‌های پاسخگویی به هر درس به اضافه سخت‌ترین و آسان‌ترین سوالات مربوط به هر درس و نکات مربوط به کتاب‌های گروه می‌باشد.

تحلیل آزمون 24 مهر 94 صنایع شیمیایی

داوطلبان گرامي

با عرض سلام  و تبریک سال تحصیلی جدید، پس از برگزاري آزمون 24 مهر 94، نتايج تحليل و ارزيابي آزمون مطابق گزارش زير در اختيار شما دوستان قرار مي گيرد. به اميد اين كه این آزمون ونتايج حاصل از آن براي شما مفيد بوده باشد. در اين آزمون بيش‌ترين میانگین درصد پاسخ‌گويي مربوط به شناخت صنايع شيميايي با 48 درصد و كم‌ترين درصد پاسخ‌گويي مربوط به درس شيمي عمومي با 14 درصد مي‌باشد.


نام درس

شيمي عمومي

شيمي آلي

شيمي تجزيه

شيمي معدني

شناخت صنايع شيميايي

سخت‌ترين سوال

115و 116

126

138

145

155

آسان‌ترين سوال

119

123

133

149

166

تعداد سوالات دام‌دار

6

4

2

3

3


درپايان به داوطلباني كه در دروس شيمي عمومي- شيمي آلي–شيمي تجزيه- شيمي معدني و شناخت صنايع شيميايي درصد پاسخ‌گويي كمي داشتند. توصيه مي‌شود براي تقويت دروس خود از كتاب جامع صنايع شيميايي استفاده كنند.


كتاب جامع صنايع شيميايي حاوي نكات مهم درسي، سوالات تشريحي و سوالات تستي تاليفي و كنكور سراسري مربوط به تمامي درس‌ها و فصل‌هاي كتاب درسي رشته‌ي صنايع شيميايي مي‌باشد.اميد است با مطالعه‌ي اين كتاب براي آزمون‌هاي كانون و امتحانات مدرسه تسلط بيش‌تري 

حاصل شود.

توحيد شكري–مسئول دفترچه‌ي صنايع شيميايي