نقش خانواده و تأثیر آن در پیشرفت دانش‌آموز

تعداد اعضای خانواده، روابط حاکم بر آن، شاغل بودن والدین و... همه مؤثرند؛ ولی مهم‌تر از خود فرد نیست.

نقش خانواده و تأثیر آن در پیشرفت دانش‌آموز

تعداد اعضای خانواده، روابط حاکم بر آن، شاغل بودن والدین و... همه مؤثرند؛ ولی مهم‌تر از خود فرد نیستند. بر اساس تحقیق دفتر مطالعات سازمان سنجش، داوطلبانی که مادر آن‌ها شاغل‌اند موفق‌تر از افرادی هستند که مادرانشان خانه‌دارند. هم‌چنین نمره‌ی داوطلبانی که در خانواده‌ی آن‌ها ارزش‌های مادی حاکم است، پایین‌تر از خانواده‌هایی است که فرهنگی‌اند. پیشرفت تحصیلی افرادی که شیوه‌ی تربیتی پدران و مادران آن‌ها سخت‌گیرانه است و هم‌چنین داوطلبانی که خانواده‌های بی‌نظم، بی‌کفایت و منفعل دارند، پایین‌تر است؛ اما فرزندان والدینی که شیوه‌ی تربیتی سخت‌گیرانه ولی حمایتگر دارند، بهترین نمرات را در میان داوطلبان کنکور کسب می‌کنند. البته این اطلاعات آمار کلی را نشان می‌دهد و مثلاً به آن معنا نیست که هر کس مادرش خانه‌دار باشد، در کنکور موفق نمی‌شود.