عادات افراد موفق

یکی از عادات افراد موفق، اولویت‌بندی کارهاست. موفقیت در مدیریت صحیح زمان بستگی به انتخاب بین کارهای مهم و غیر مهم دارد.

عادات افراد موفق

یکی از عادات افراد موفق، اولویت‌بندی کارهاست. موفقیت در مدیریت صحیح زمان بستگی به انتخاب بین کارهای مهم و غیر مهم دارد. گام دیگر برای مدیریت بر زمان، رعایت اولویت‌هاست؛ یعنی چگونگی اختصاص وقت به اولویت‌های برنامه‌ی خود را مشخص کنید. برای این کار ساعاتی را که در روز و هفته در اختیار دارید تعیین کرده و کارهای مهم و فوری را در بهترین زمان‌های موجود انجام دهید و اگر وقتی باقی ماند به زمان‌های باقی‌مانده برای کارهای مهم اختصاص دهید.

از کارهای غیر مهم صرف نظر کنید: کارهای غیر مهم تشکیل شده است از کارهایی که درخلاف جهت مطالعه‌ی شماست و باعث افت ساعت مطالعه‌ی شما می‌شود. چند نمونه از کارهای غیر مهم عبارت‌اند از:

  • عادات نادرست مطالعه

  • تماس‌های تلفنی مزاحم و غیر ضروری

  • نداشتن انضباط در برنامه‌های روزانه

راه‌های ایجاد وقت را یاد بگیرید: وقت مهم‌ترین عاملی است که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به کارهای روزمره‌تان برسید. برای این‌که به انجام کارهای روزانه‌ی خود برسید کارهای‌تان را اولویت‌بندی کنید و کارهای کوچک را در برنامه‌ی خود قرار دهید تا روزانه چندین دقیقه به ساعات مطالعه‌ی خود بیفزایید. «نه» گفتن و قدرت بیان این کلمه در برخی کارها کمک بسزایی در پیشبرد کارهای روزانه‌ی شما خواهد کرد.