عادات افراد موفق

یکی از عادات افراد موفق، اولویت‌بندی کارهاست. موفقیت در مدیریت صحیح زمان بستگی به انتخاب بین کارهای مهم و غیر مهم دارد.

عادات افراد موفق

یکی از عادات افراد موفق، اولویت‌بندی کارهاست. موفقیت در مدیریت صحیح زمان بستگی به انتخاب بین کارهای مهم و غیر مهم دارد. گام دیگر برای مدیریت بر زمان، رعایت اولویت‌هاست؛ یعنی چگونگی اختصاص وقت به اولویت‌های برنامه‌ی خود را مشخص کنید. برای این کار ساعاتی را که در روز و هفته در اختیار دارید تعیین کرده و کارهای مهم و فوری را در بهترین زمان‌های موجود انجام دهید و اگر وقتی باقی ماند به زمان‌های باقی‌مانده برای کارهای مهم اختصاص دهید.

از کارهای غیر مهم صرف نظر کنید: کارهای غیر مهم تشکیل شده است از کارهایی که درخلاف جهت مطالعه‌ی شماست و باعث افت ساعت مطالعه‌ی شما می‌شود. چند نمونه از کارهای غیر مهم عبارت‌اند از:

  • عادات نادرست مطالعه

  • تماس‌های تلفنی مزاحم و غیر ضروری

  • نداشتن انضباط در برنامه‌های روزانه

راه‌های ایجاد وقت را یاد بگیرید: وقت مهم‌ترین عاملی است که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به کارهای روزمره‌تان برسید. برای این‌که به انجام کارهای روزانه‌ی خود برسید کارهای‌تان را اولویت‌بندی کنید و کارهای کوچک را در برنامه‌ی خود قرار دهید تا روزانه چندین دقیقه به ساعات مطالعه‌ی خود بیفزایید. «نه» گفتن و قدرت بیان این کلمه در برخی کارها کمک بسزایی در پیشبرد کارهای روزانه‌ی شما خواهد کرد.

همایش جمع بندی علوم اجتماعی حل سوالات کنکور خارج از کشور 96 بخش سوم
چهارم انسانی     دبیر : آزیتا بیدقی