روش مطالعه‌ی درس دین و زندگی

با مطالعه‌ی اصولی و درست درس دین و زندگی، به‌راحتی می‌توانید درصد مطلوبی را در آزمون‌ها و کنکور کسب کنید. سؤالات دین و زندگی در دو قسمت طرح می‌شوند.

روش مطالعه‌ی درس دین و زندگی

با مطالعه‌ی اصولی و درست درس دین و زندگی، به‌راحتی می‌توانید درصد مطلوبی را در آزمون‌ها و کنکور کسب کنید. سؤالات دین و زندگی در دو قسمت طرح می‌شوند:

1) آیات: برای موفقیت در پاسخ‌گویی به سؤالات طرح‌‌شده در این قسمت، آیات کتاب درسی باید تکرار و مرور شوند. شما باید آن‌قدر آیات را تکرار کنید که تمام آیات ملکه‌ی ذهنتان شوند. علاوه بر ترجمه‌ی آیات از شکل عربی آن‌ها نیز غافل نشوید. برای صددرصد زدن این درس در آزمون‌ها و کنکور باید تمام آیات کتاب دین و زندگی را حفظ کنید.

2) قسمت‌های حفظی: این قسمت نیز تا حد زیادی به دفعات مرور متن کتاب درسی بستگی خواهد داشت. شما باید بعد از مطالعه‌ی هر بخش، نکته‌برداری و خلاصه‌نویسی آن را انجام دهید و مرور نکات را طی روزهای بعد انجام دهید.

مهم‌ترین نکته در این درس، تکیه بر کتاب درسی است و با افزایش تعداد دفعات تکرار و مرور کتاب درسی، می‌توان بر مطالب تسلط یافت. البته حل تست‌های کنکور سال‌های گذشته می‌تواند دانش‌آموز را با نحوه‌ی دید طراح در حیطه‌ی مباحث آشنا کند و به نحوه‌ی مطالعه و یادگیری‌اش سمت و سو  بدهد.