خوب بخوانید ،خوب یاد بگیرید (2)

در مقاله‌ی قبلی «خوب بخوانید و خوب یاد بگیرید»، یکی از روش‌های مهم مطالعه را داشتن هدف عنوان کردیم و اکنون یک روش مهم دیگر را با هم یاد می‌گیریم.

خوب بخوانید ،خوب یاد بگیرید (2)

در مقاله‌ی قبلی «خوب بخوانید و خوب یاد بگیرید»، یکی از روش‌های مهم مطالعه را داشتن هدف عنوان کردیم و اکنون یک روش مهم دیگر را با هم یاد می‌گیریم.

ترک کردن افکار منفی

می‌دانید افکار منفی با ما چه می‌کنند؟ اعتمادبه‌نفس ما را پایین می‌آورند. پس باید حواسمان را خوب جمع کنیم و از به کار بردن کلمات منفی و حتی فکر منفی پرهیز کنیم. از گفتن کلماتی مانند نمی‌خواهم، نمی‌دانم، نمی‌توانم، نمی‌شود، بپرهیزید. جمله‌ی «این کار محال است» را از دفتر زندگی‌تان خط بزنید و ترس و بدگمانی و بی‌ارادگی را از ذهن خود دور کنید. هرگز غرق در هیجانات و افکار منفی نشوید. افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید و این را در تمام مراحل زندگی رعایت کنید. شما داوطلبان گرامی این را بدانید که مطالعه‌ی عمیق و یادگیری ثمربخش زمانی حاصل می‌شود که فرد تصور مثبتی از خود داشته باشد و به خود اعتماد کند؛ زیرا اعتماد به خود در موفقیت مؤثر است و مهارت را بیش‌تر و نیرو را افزایش می‌دهد؛ درنتیجه مغز را سالم‌تر می‌کند. کلمات مثبت را در تمام اهدافی که در مراحل متفاوت زندگی دارید به‌خصوص در کنکور به یاد بسپارید و مدام تکرار کنید. قوی بودن اعتمادبه‌نفس و احساس شعف را در شما به وجود می‌آورد و باعث می‌شود که بهتر فکر کنید و بهتر مطالعه کنید و نتیجه‌ی کارتان بهتر خواهد شد. به یاد داشته باشید که خودپنداری مثبت مهم‌ترین کمک برای تمرکز و یادگیری شماست. اگر بتوانید تصورات و تفکرات منفی را از ذهن خود دور کرده و مثبت بیندیشید، می‌توانید علاقه به یادگیری و مطالعه را در خود ایجاد کنید؛ زیرا علاقه به مطالعه یکی از اساسی‌ترین شرایط ایجاد تمرکز حواس هنگام مطالعه است.