چگونه سر آزمون آرامش خود را حفظ کنم؟

تصور کنید که در روز آزمون در یک سالن روی یک صندلی نشسته‌اید. پاسخ‌برگی سفید دریافت می‌کنید و در زمانی محدود باید به سؤالات داده‌شده پاسخ دهید.

چگونه سر آزمون آرامش خود را حفظ کنم؟

تصور کنید که در روز آزمون در  یک سالن روی یک صندلی نشسته‌اید. پاسخ‌برگی سفید دریافت می‌کنید و در زمانی محدود باید به سؤالات داده‌شده پاسخ دهید. هر کسی در این شرایط ممکن است دچار استرس شود اما در ادامه با چند راهکار برای کاهش استرس هنگام آزمون دادن آشنا می‌شوید:

1. خود را از قبل برای آزمون آماده کنید. مطمئن شوید که مطالب را کاملاً یاد گرفته‌اید.

2. شب قبل از آزمون، خواب کافی داشته باشید. شب قبل از آزمون بیش از حد مطالعه نکنید؛ زیرا خستگی ذهنی شما در روز آزمون نتیجه‌ی عکس خواهد داد.

3. وسایل مورد نیاز خود در جلسه‌ی آزمون را از قبل آماده کرده و فراموش نکنید که آن‌ها را به همراه ببرید؛ مداد اضافه، شکلات، شیشه‌ی آب و... از جمله‌ی این وسایل است.

4. مسافت ایمن و کوتاهی را تا مکان آزمون پیاده‌روی کنید. پیاده‌روی و به طور کلی تغییر وضعیت تا حدی از استرس شما می‌کاهد. اگر امکان داشت سر جلسه نیز مدت بسیار کوتاهی را به این کار اختصاص دهید.

5. به موقع در مکان آزمون حاضر شوید.

6. طی آزمون گاهی نفس عمیق بکشید.

7. سؤالات را به‌دقت بخوانید. مراقب باشید که توجه بیش از حد به زمان، از دقت شما نکاهد. می‌توانید زیر نکات مهم و افعال منفی خط بکشید.

8. اگر لازم بود از سؤالاتی که وقت‌گیر هستند یا در آن لحظه، پاسخی برایش پیدا نمی‌کنید، بگذرید.