چرا باید قبل از هر اقدامی اهداف خود را تعیین کنیم؟

اهدافتان باید دقیق و شفاف باشد؛ زیرا اگر مشخص نباشد چه‌قدر باید درس بخوانید و چه درس‌هایی را باید بیش‌تر و دقیق‌تر و حساس‌تر بخوانید؟ پس تعریف روشن و دقیقی از اهداف خود داشته باشید.

چرا باید قبل از هر اقدامی اهداف خود را تعیین کنیم؟

همه‌ی انسان‌ها برای رسیدن به آرزوها و آرمان‌های خود کم‌وبیش از واژه‌ی کوتاه و پرمحتوای هدف استفاده می‌کنند، اما منظور از هدف چیست؟ هدف در واژه‌نامه‌ی ادبی به عنوان نشانه، قصد و غرض معنا شده است، اما در اصطلاح، هدف یعنی نتیجه‌ی خاصی که تصمیم دارید در زمان معینی از آینده به آن برسید.

تعیین اهداف باعث خواهد شد که درک روشنی از امیال و آرزوهای‌تان داشته باشید و مسیر رسیدن به هدف را با آرامش خاطر طی کنید. درواقع هدف‌گذاری باعث می‌شود بتوانید با در هم شکستن موانع، راه را برای تحقق آرمان‌های خود هموار سازید. با تعیین و انتخاب اهداف به طور خودبه‌خودی میزان انگیزه و شور و اشتیاقتان افزایش خواهد یافت و شتاب و سرعت شما را در فعالیت‌ها و کارهای‌تان بیش‌تر خواهد کرد. برای این‌که بتوانید به آرمان‌های خود برسید سعی کنید اهدافی را انتخاب کنید که دقیق و قابل سنجش باشد؛ زیرا این کار باعث می‌شود بتوانید سریع‌تر منابع و وسایل مورد نیاز خود را برای تحقق اهداف خود بشناسید و به کار بگیرید. این منابع مورد نیاز عبارت‌اند از: وقت، امکانات، اطلاعات، برنامه‌ای اصولی و... . تمام این منابع باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ مورد استفاده قرار گیرند. درواقع هر چه‌قدر توانایی شما در سرعت تهیه‌ی این منابع و استفاده‌ی هماهنگ از آن‌ها بیش‌تر باشد زمان لازم برای دست‌یابی به هدفتان کوتاه‌تر خواهد شد.

اهدافتان باید دقیق و شفاف باشد؛ زیرا اگر مشخص نباشد چه‌قدر باید درس بخوانید و چه درس‌هایی را باید بیش‌تر و دقیق‌تر و حساس‌تر بخوانید؟ پس تعریف روشن و دقیقی از اهداف خود داشته باشید.

با زمان‌بندی اهداف و تعیین تاریخ به ثمر رسیدن آن‌ها می‌توانید سرعت مورد نیاز خود را برای تحقق آن هدف مورد نظر تنظیم کنید. این گونه می‌دانید که در یک روز معین چه‌قدر باید روی هدفتان تمرکز و کار کنید. اهداف خود را روی کاغذی نوشته و جایی نصب کنید تا مقابل چشمانتان باشد. این گونه در صورت وجود موانع و مشکلات از مسیر خود خارج نشده و تمام تمرکز و نیروی خود را روی مهم‌ترین اهداف خود معطوف خواهید کرد.