مخاطب سخت‌کوش؛ دانش‌آموز بورسیه

عیار علمی و معدل بالایی که داشته‌ای، ما را بر آن داشت تا به حکم وظیفه، محیطی را برایت فراهم کنیم تا بتوانی پا به پای دوستانت برای ساختن آینده و تحقق رؤیاهایت تلاش کنی.

مخاطب سخت‌کوش؛ دانش‌آموز بورسیه

خوش آمدی دوست خوبم! بنا به شرایط خاصی که از آن باخبر هستی، مجبور شدیم تو را تا به الان منتظر بگذاریم. مبادا لحظه‌ای به ذهنت خطور کند منتظر مهرماه و آمدنت نبودیم. مخاطب خاص من؛ دانش‌آموز بورسیه.

عیار علمی و معدل بالایی که داشته‌ای، ما را بر آن داشت تا به حکم وظیفه، محیطی را برایت فراهم کنیم تا بتوانی پا به پای دوستانت برای ساختن آینده و تحقق رؤیاهایت تلاش کنی. هر آن‌چه در اختیار تو می‌گذاریم مستحق آن هستی و نتیجه‌ی تلاش هدفمند و مستمر توست.

من هم مانند شما روزی دانش‌آموز بورسیه بودم. آن زمان کانون دستم را گرفت تا آینده‌ام را بسازم و اکنون آمده‌ام تا عضوی از این خانواده باشم. 4 سال تجربه‌ی بورسیه بودن در کانون به من نشان داد که برای انسان سخت‌کوش درهای بسیاری گشوده خواهد شد.

چشم به راه موفقیت‌هایت نشسته‌ایم!