چگونه ساعت مطالعه‌ی خود را افزایش دهم؟

یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش ساعت مطالعه، نگاه به گذشته است.

چگونه ساعت مطالعه‌ی خود را افزایش دهم؟

دانش‌آموزان بیش‌تر تمایل دارند مطالعه‌ی درسی خود را از همان آغاز سال تحصیلی با ساعت مطالعه‌ی زیاد شروع کنند، در صورتی که نباید برای افزایش ساعت مطالعه، احساسی عمل کرد، بلکه باید به میزان توانایی خود توجه کنند و هم‌چنین از تجربه‌های قبلی خود استفاده کنند.

 به عنوان مثال اگر دانش‌آموزی میانگین ساعت مطالعه‌ی روزانه‌اش 5 ساعت است، نباید یک‌باره ساعت مطالعه را به 10 ساعت افزایش دهد؛ در صورتی که می‌تواند یک تا یک و نیم‌ساعت به میانگین ساعت مطالعه‌ی خود اضافه کند و ساعت مطالعه‌ی خود را به صورت پلکانی بالا ببرد.

یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش ساعت مطالعه، نگاه به گذشته است که با تکمیل دفتر برنامه‌ریزی و یادداشت کردن ساعت مطالعه‌ی خود می‌تواند ضعف‌های خود را در برنامه‌ی بعدی برطرف کند؛ یعنی دانش‌آموز می‌تواند از طریق نگاه به گذشته، برنامه‌ی هفته‌ی قبل خود را به طور مداوم زیر ذره‌بین قرار دهد تا بتواند نتیجه‌ی خوبی بگیرد.

خرید کتاب